© Getty Images/iStockphoto

Het juridisch kader van de vrijwilliger

Van 3 tot 11 maart 2018 is het de week van de vrijwilliger. Wat zouden we zijn zonder? Maar het is niet omdat ze zich kosteloos inzetten dat er geen juridisch kader nodig zou zijn.

Vrijwilligers vallen onder de federale Vrijwilligerswet. Die regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag ‘vrijwilligen’ en in welke organisaties. Daarnaast is er nog het Vlaams decreet Vrijwilligerswerk. Dit decreet geldt voor Vlaamse organisaties, actief in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het decreet legt extra spelregels voor het inschakelen van vrijwilligers vast. Zo ligt er meer nadruk op de afsprakennota en verzekeringen.

Kostenvergoedingen

Vrijwilligers krijgen per definitie geen loon, maar kunnen wel een kostenvergoeding krijgen. Je kan je reële kosten terugbetaald krijgen of een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen.

In 2018 stijgt de vrijwilligersvergoeding wegens indexering: maximum 34,03 euro per dag én een maximum van 1.361,23 euro per jaar. In 2017 was dit nog maximum 33,36 euro per dag én een maximum van 1334,55 euro per jaar. De organisatie mag daarvoor geen fiscale fiche opmaken. Doet ze dat wel, dan beschouwt de fiscus deze bedragen als een inkomen en word je als vrijwilliger ook zo belast. Bij de reële kostenvergoeding krijg je je echte kosten terugbetaald op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of onkostennota’s voor gereden kilometers zijn. Naast de forfaitaire kostenvergoeding kan je ook een vergoeding krijgen voor je verplaatsingen.

Slim vrijwilligen

“De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens, maar je moet natuurlijk niet overdrijven”, zo staat te lezen op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, www.vlaanderenvrijwilligt.be

Op deze website vind je de recente wetgeving over vrijwilligerswerk: informatieplicht van de organisatie, verzekeringsplicht, kostenvergoeding.

Je vindt er ook de online brochure ‘Slim vrijwilligen’ die een antwoord biedt op tal van vragen, zoals: mag ik werken als vrijwilliger als ik werkloos ben? Als ik een uitkering krijg van het ziekenfonds? Mag ik als vrijwilliger werken in meer dan één organisatie? Kan ik vrijwilliger zijn in een organisatie waar ik ook betaald werk doe? Is mijn eigen wagen verzekerd als ik vrijwilligerswerk uitvoer?

Partner Content