© iStock

Het nut van een tegenexpertise

Een gemachtigde contra-expert onderhandelt na een schadegeval met je verzekeraar over een hogere vergoeding dan eerst werd vastgesteld. De kosten voor zo’n tegenexpertise zijn soms zelfs 100% gedekt door... je eigen verzekering!

Je hebt schade opgelopen aan je woning. Een expert van je verzekeringsmaatschappij komt langs om de schade te ramen, maar je bent niet tevreden met het voorgestelde bedrag. Dan kan het de moeite lonen om een technische tegendeskundige in te schakelen om je bezwaren kracht bij te zetten. Het gebeurt trouwens steeds vaker dat klanten die schade hebben geleden een ongunstige beslissing of ontoereikend schadevergoedingsvoorstel aanvechten. Zo werd na de overstromingen in Wallonië in 2021 liefst 20% tot 25% van de verzekeringsdossiers aan een tegenexpertise onderworpen.

Advocaat van de verzekerde

Waarom een tegenexpert inschakelen bij een schadegeval? We vroegen het aan Adrien Bajart van expertisebureau EAB. “De expert die door de verzekeraar wordt gestuurd is zeker deskundig, maar werkt wel voor deze verzekeringsmaatschappij en niet voor de verzekerde. Zijn klant is in de eerste plaats de verzekeraar. Maar zonder advocaat is het voor de verzekerde moeilijk om naar de rechtbank te stappen. Welnu, zo’n contra-expert moet je zien als de advocaat van het slachtoffer van een brand, natuurramp, waterschade enz. Als verzekerde sta je immers vaak machteloos tegenover de omvang van de stappen die je moeten ondernemen om een billijke vergoeding te krijgen. Maar als verzekerde heb je in geval van schade wel de vrije keuze van een expert. Dit gebeurt op basis van een eenvoudig mandaat. De tegenexpert neemt dan de rol van technisch adviseur op zich en vertegenwoordigt de verzekerde ten aanzien van de verzekeraar, makelaar, andere expert...”

Globale visie

“Wat ons onderscheidt van de expert van de verzekeraar”, vervolgt Bajart, “is dat wij meer willen aansluiten bij de werkelijke materiële schade. Daarom stellen niet alle verzekeraars ons werk op prijs. Sommigen raden hun verzekerden af om een tweede expert in te schakelen, onder het voorwendsel dat dit de procedure verlengt. Maar wij behartigen de belangen van onze klanten.”

Adrien Bajart wijst erop dat een technisch adviseur van een verzekerde rekening moet houden met elke ontregeling die door het schadegeval is veroorzaakt en alle schade zorgvuldig moet berekenen, om zo dicht mogelijk het volledige verlies te benaderen: een onroerend goed dat niet meer kan worden bewoond, schade aan de inboedel, een herhuisvesting en zelfs specifieke zaken zoals puin ruimen of de heropbouw, enz.

Wat kost het?

Voor 100.000 euro schade aan totale heropbouw, bedragen de kosten van de tegendeskundige ongeveer 5.000 euro. “Ons honorarium wordt voor 50 tot 60% gedekt door de verzekeraar. De meeste woningpolissen en brandverzekeringen voorzien in hun algemene voorwaarden een forfaitaire tussenkomst. Maar als je brandpolis ook een verzekering rechtsbijstand omvat, dan kan je vaak gratis een beroep doen op een eigen expert, op enkele uitzonderingen na (Ethias, Belfius). Heb je een globale rechtsbijstandsverzekering afgesloten, bijvoorbeeld bij DAS of ARAG, dan wordt ook daar het honorarium voor 100% terugbetaald. De kosten voor de tegenexpertise zijn dan meestal gedekt.

“Hoed je voor te aanlokkelijke voorstellen”

Ludovic Donnet, advocaat aan de balie van Charleroi, is gespecialiseerd in verzekeringszaken. Hij geeft enkele tips bij het kiezen van een contra-expert.

Is het nuttig om een contra-expert in te schakelen?

Voor alle duidelijkheid: wettelijk bestaat de term contra-expert niet, wat betekent dat iedereen zich tegenexpert in verzekeringen kan noemen. Toch is een beroep doen op een bekwame expert na een schadegeval doorgaans zeer nuttig. Hij is de advocaat van de verzekerde en een tegengewicht voor de deskundige van de verzekeraar. Zijn hulp is dus nuttig en rendabel.

Hoe vind je een goede expert?

Zoals gezegd kan iedereen zich tegenexpert noemen. Daarom raad ik aan om in zee te gaan met een bureau met een goede reputatie en bewezen staat van dienst. Ook de opleiding van de expert is belangrijk: een ingenieur, architect, iemand die echt in het vak is opgeleid en over technische skills beschikt. Aarzel dus niet om naar die deskundigheid te vragen. Technische skills zijn echt essentieel. Neem nu een brand: een doorsnee expert merkt de zichtbare schade wel op, maar niet of de draagbalk niet aangetast is. Daarom is het belangrijk om je dossier aan echte specialisten toe te vertrouwen.

Zijn er nog meer tips bij de keuze van een goede tegen-expert?

Er is nog een trucje, al kan je niet iedereen over dezelfde kam scheren. Voor mij is de manier waarop een expert vergoed wordt – percentage of uurloon – een bewijs van zijn ernst. Dat zit zo. We kennen allemaal het verhaal van de vastgoedmakelaar die de prijs van een huis opblaast en zo de verkoper een erg winstgevende deal voorspiegelt. Al snel blijkt echter dat de prijs beetje bij beetje naar beneden moet worden bijgesteld, omdat potentiële kopers die veel te hoog vinden. Toch is de kans klein dat je de makelaar, die garandeerde dat het huis aan die hoge prijs verkocht zou raken, de laan uitstuurt. Ondanks de lagere prijs, strijkt hij dus een commissie op. En op die manier is hij de concurrentmakelaar, die een marktconforme prijs had voorgesteld, te slim af. Maar ook de verkoper is benadeeld, want zijn eigendom staat langer te koop.

Hetzelfde geldt voor de tegenexpert die vergoed wordt op basis van een percentage. Hij zal de klant een grote schadevergoeding in het vooruitzicht stellen om het contract binnen te halen. Persoonlijk raad ik daarom een expert aan die zijn honorarium per uur factureert, naargelang de opdracht.

Partner Content