Hoe moet een schuldbekentenis eruitzien?

U wilt iemand geld lenen, maar wel zekerheid hebben dat u het bedrag zal terugzien. Aan welke voorwaarden moet een schuldbekentenis dan voldoen?

Volgens artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek moet een schuldbekentenis volledig met de hand geschreven zijn door degene die de schuld moet betalen, in dit geval dus uw neef. Deze persoon plaatst ook zijn handtekening onder het document. Inhoudelijk moet de tekst zeker de vermelding “Goed of Goedgekeurd voor XXX euro” bevatten, waarbij de geldsom voluit geschreven wordt. Gebeurt dit niet, dan zal de schuld op een andere manier moeten bewezen worden.

Maar als u een bedrag leent aan iemand en u wilt interest vragen, is het beter dat u een leningsovereenkomst opstelt, in twee originelen die u allebei ondertekent. Daarop is art. 1326 BW niet van toepassing. In deze overeenkomst kunt u ook bepalen wanneer moet worden terugbetaald en of uw neef u interest verschuldigd is en hoeveel. U kunt de overeenkomst altijd laten registreren. Dan heeft het document een vaste datum, wat belangrijk kan zijn tegenover andere schuldeisers.

Partner Content