© Getty Images/iStockphoto

Hoe word je vergoed bij langdurige ziekte?

Met de regelmaat van de klok komen langdurig zieken in het nieuws. Meestal gaat het over de vraag hoe zij terug aan het werk zouden kunnen. Maar hoe word je vergoed in de periode dat dat nog niet mogelijk is?

Begin 2022 ging een nieuwe re-integratieprocedure van start, het terug-naar-werk traject. Dat wordt opgestart op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds of op vraag van de werknemer zelf. Via dit traject moet de terug-naar-werkcoördinator (TNW-coördinator) de langdurig zieke werknemer ondersteunen in het vinden van gepaste begeleiding voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding. De TNW-coördinator is de centrale figuur in het netwerk van artsen (behandelend arts, adviserend arts) , gewestelijke bemiddelingsdiensten zoals VDAB, Forem en Actiris, loopbaanbegeleiding, enz.

Een poging tot terugkeer naar de arbeidsmarkt is één ding, maar financieel rondkomen in de periode dat je (nog) niet terug naar het werk kan is uiteraard ook een belangrijk punt.

Ziekte-uitkering

Bedienden hebben recht op een maand gewaarborgd loon van hun werkgever. Daarna krijgen ze een uitkering van de ziekteverzekering. Arbeiders vallen sneller terug op een combinatie loon/ziekte-uitkering en na één maand krijgen zij ook (volledig) een uitkering van de ziekteverzekering.

Het eerste jaar (primaire arbeidsongeschiktheid genoemd) bedraagt de uitkering 60% van je laatste begrensde brutoloon. Ligt jouw brutoloon boven die grens, dan zal je maar 60% van de loongrens krijgen. Vanaf de derde maand van je arbeidsongeschiktheid is er een minimumuitkering van toepassing. Tijdens de derde maand is dit éénzelfde minimumbedrag voor alle verzekerden. Vanaf de 4de maand van je arbeidsongeschiktheid bepaalt jouw gezinssituatie je minimumuitkering.

Na een jaar val je terug op een invaliditeitsuitkering. Dan heb je recht op een percentage van jouw brutodagloon, afhankelijk van je gezinssituatie: 65% als je gezinslast hebt, 55% als je alleenstaande bent, 40% als je samenwonende bent. (bron: www.riziv.be)

Aanvullende verzekering?

Het bedrag waarmee je verder moet, ligt een pak lager dan je laatste brutoloon. Sommige werknemers werken in een bedrijf waar ze aanspraak kunnen maken op een aanvullende verzekering. Zo kan een langdurig zieke werknemer een aanvulling krijgen tot 80% van zijn brutoloon (niet begrensd, dus het normale brutoloon). Zelfstandigen kunnen zelf een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ nemen. Cijfers van sectorfederatie Assuralia tonen dat er in 2021 806.000 verzekerden waren, waarvan 688.000 via een collectieve polis bij de werkgever. (Bron: De Standaard)

Dit is uiteraard zeer welkom voor de langdurig zieke, maar er zit nog een addertje onder het gras. Wie langdurig ziek is wegens een mentale ziekte zoals burn-out of depressie, valt soms uit de boot of krijgt maar een beperkte tijd deze aanvulling.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content