© Getty Images/iStockphoto

Hoe wordt pensioen na deeltijdse arbeid berekend?

Wie deeltijds werkt buiten tijdskrediet krijgt een lager pensioen dan iemand die voltijds werkte. Hoe wordt het berekend?

In Plus Magazine nr. 349 van juni 2018 vind je een artikel over deeltijds werken en de gevolgen voor je pensioen. Hieronder vind je een uitgewerkt rekenvoorbeeld.

We vertrekken van volgende hypothese: twee werknemers in de privésector met hetzelfde bruto jaarloon. De ene werkt voltijds, de andere werkt 4/5 (buiten tijdskrediet). Zal degene die 4/5 werkt minder pensioen hebben?

Een werknemerspensioen wordt berekend op basis van je geleverde prestaties. Elk jaar dat je gewerkt hebt, levert 1/45ste van je pensioen op, want voor een volledige loopbaan heb je nog steeds 45 gewerkte jaren nodig. Kom je daar niet aan, dan zal je een breukdeel krijgen. (Ter info: heb je meer dan 45 jaren gewerkt, dan leveren die extra jaren geen extra pensioen op. Voor de pensioenen die ingaan vanaf 2019 zal dat wel zo zijn.)

De berekeningsformule voor elk gewerkt jaar is:

((Begrensd) brutoloon voor het gewerkte jaar x herwaarderingscoëfficiënt x 60 %) / 45

“We vertrekken altijd vanuit het loon”, horen we bij de Federale Pensioendienst. “Maar we zetten daar wel een grens op. Wie in een bepaald jaar meer verdiende dan de loongrens voor dat jaar, wordt ‘afgetopt’. Voor deeltijdse werknemers wordt een jaarloongrens in aanmerking genomen in verhouding tot hun arbeidsstelsel. Als een werknemer die 4/5 werkt hetzelfde bruto jaarloon heeft als iemand die voltijds werkt, heeft hij wel een hoger uurloon. Maar voor ons maakt dat niet uit. De pensioendienst berekent op basis van het bruto jaarloon.”

VOORBEELD

– Hilde heeft het jaar 2017 voltijds gewerkt. Ze verdiende 58.000 euro bruto per jaar. De loongrens voor het jaar 2017 bedraagt 55 657,47 euro.

Voor 2017 vergaart zij: 55 657,47 x 60%/45 = 747,10 euro per jaar (de herwaarderingscoëfficiënt ligt zo laag dat we hem voor de eenvoud gelijkstellen aan 1)

– Veerle heeft het jaar 2017 4/5 gewerkt. Ook zij verdiende 58.000 euro bruto. De jaarloongrens zal voor Veerle vastgelegd worden op 55 657,47 x 4/5 = 44 525,98 euro. Voor 2017 vergaart zij: 44 525,97 x 60% /45 = 593,68 euro (per jaar)

Maar stel dat Hilde en Veerle in 2017 hetzelfde bruto jaarloon hebben, maar minder dan de jaarloongrens . Dan zou er geen verschil zijn tussen het pensioenbedrag voor 2017 van Hilde en Veerle.

Nog vragen?

Federale pensioendienst, 1765, www.onprvp.fgov.be

Partner Content