Aankoop woning © iStock

Huis kopen kan nu via e-mail

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Een akkoord via e-mail is binnenkort een rechtsgeldig bewijs voor de aankoop van een woning. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo maakt komaf met een lacune in het economisch wetboek.

Een opvallend arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen op 19 december 2016 zorgde plots voor heel wat onzekerheid in vastgoedland. Uit dit arrest bleek immers dat noch de koper, noch de verkoper de verkoop van een onroerend goed kunnen bewijzen aan de hand van mailverkeer. Meer zelfs, e-mails kunnen evenmin gebruikt worden als een begin van schriftelijk bewijs om aan te tonen dat er een akkoord was over prijs en goed.

Het hof van beroep in Antwerpen baseerde zich op de wet op de elektronische handel van 2003, die een uitzondering maakt voor onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis.

Dit arrest was op zijn zachtst gezegd controversieel en ging lijnrecht in tegen een eerder arrest van het Gentse Hof van Beroep uit 2013. Daaruit bleek dat een sms (en dus ook een e-mail) wél een begin van schriftelijk bewijs kan opleveren.

Die rechtsonzekerheid deed bij heel wat vastgoedmakelaars-bemiddelaars de wenkbrauwen fronsen. De vastgoedmakelaars die actief zijn in Antwerpen en Limburg werden plots met andere rechtsomstandigheden geconfronteerd dan in Oost- en West-Vlaanderen, omdat zij onder een verschillend werkingsgebied van het Hof van Beroep ressorteren.

Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt minister De Croo de onduidelijkheid nu weg. “Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie.”

CIB Vlaanderen bijzonder tevreden

“Nadat De Croo eerder in een mondelinge reactie al aangaf het nodige initiatief te zullen nemen, zijn we bijzonder tevreden dat het noodzakelijke regelgevende initiatief er nu ook effectief zal komen en morgen in de ministerraad wordt behandeld. De wetgeving wordt hiermee eindelijk aangepast aan het huidige digitale tijdperk waarin we leven. E-mails en andere vormen van elektronische communicatie zijn immers in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken bij het afsluiten van contracten”, meent de beroepsorganisatie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content