© Getty Images/iStockphoto

Inbreng en inkorting bij schenking, wat is dat?

Schenken is de manier bij uitstek om aan vermogensplanning te doen. Dan hoor je vaak de woorden ‘inbreng’ en ‘inkorting’ vallen. Maar wat is dat eigenlijk?

Via schenkingen kan je ervoor zorgen dat je kinderen minder erfbelasting betalen. Onroerende goederen kan je niet belastingvrij schenken, maar roerende wel. Schenk je geld via een handgift of bankgift, dan kan je dus belastingvrij schenken als je nog drie jaar leeft. Want overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de som bij de nalatenschap gerekend en moet er erfbelasting op betaald worden. Je kan ook voor een geregistreerde schenking kiezen. Kinderen betalen dan 3% schenkbelasting. In dat geval telt de fiscale termijn van 3 jaar niet.

Inbreng

‘Inbreng’ is de techniek die ervoor zorgt dat je kinderen gelijk behandeld worden. Heb je bijvoorbeeld al 50.000 euro geschonken aan je zoon, maar nog niet aan je dochter, dan wordt dat na je overlijden tussen hen verrekend. Hier maakt het niet uit wanneer je die schenking aan je zoon deed. Alle oude schenkingen tellen mee om uit te maken waaruit de nalatenschap bestaat, ook die van al veel langer geleden. Inbreng betekent dus dat je zoon in dit geval 25.000 euro uit zijn erfenis aan zijn zus zal moeten betalen. Het is hier wel belangrijk dat het gaat om een schenking aan een kind. Want die schenking beschouwt de wet als schenking ‘op voorschot van erfenis’. Anders gezegd: de wet gaat ervan uit dat een (groot)ouder zijn (klein)kinderen gelijk wil behandelen. Wil die ouder dat niet, dan moet hij bij de schenking aangeven dat hij die ‘buiten deel’ wil doen. Had bijvoorbeeld een neefje die 50.000 euro gekregen, dan had die schenking niet moeten inbrengen.

Inkorting

‘Inkorting’ heeft dan weer te maken met het reservatair deel. Sommige erfgenamen, waaronder de kinderen, hebben sowieso recht op een deel van je nalatenschap, de reserve genoemd. Die mag niet aangetast worden. Gebeurt dat wel, dan kunnen de kinderen ‘inkorting’ (een stuk terug) vragen. In het voorbeeld hierboven: als de reserve van de kinderen aangetast zou zijn door de schenking van 50.000 euro aan het neefje, dan kunnen de kinderen via de rechtbank inkorting eisen.

Partner Content