© Getty Images/iStockphoto

Inbreng en inkorting: waarde van schenking kan worden opgeëist, niet het goed zelf

Een nieuwe wet verandert de schenkingsregels: wanneer de reserve van de kinderen wordt aangetast door een vastgoedschening kunnen zij wel de waarde van het deel dat hen toekomt opeisen, maar niet het goed in natura.

Een andere techniek die komt kijken bij schenkingen is de inkorting. Die zorgt ervoor dat de reserve van je kinderen niet wordt aangetast. Want ook al zal die reserve in het nieuwe erfrecht niet meer zo groot zijn als vandaag – nu hebben twee kinderen recht op elk een derde van je nalatenschap en vier kinderen samen recht op drie vierde – in het nieuwe erfrecht blijven je kinderen (samen) wel recht hebben op de helft van je nalatenschap. Met de andere helft zal je kunnen doen wat je zelf wilt. Twee kinderen zullen dan elk een vierde krijgen en vier kinderen elk nog een achtste.

Maar daar ligt niet de wijziging wat schenkingen betreft. Wanneer vandaag de reserve van je kinderen wordt aangetast, omdat je bijvoorbeeld aan je petekind eerder al een appartement hebt weggeschonken dat meer waard is dan de helft van je totale nalatenschap, dan moet het geschonken goed in natura naar de nalatenschap terugkeren, als appartement dus.

Vanaf 1 september 2018

Dat zal in het nieuwe erfrecht niet langer kunnen: je kinderen zullen, als door die vastgoedschenking hun reserve is aangetast, wel de waarde kunnen opeisen van het deel dat hen toekomt, maar niet meer het geschonken appartement zelf.

Hetzelfde principe geldt voor de inbreng: ook die gebeurt voortaan in waarde (geld dus) en niet langer in natura. En net als bij de inbreng, zal ook bij de inkorting de waardering van schenkingen vanaf 1 september 2018 op basis van de waarde van de geschonken goederen gebeuren op de dag van de schenking, geïndexeerd tot de dag van het overlijden. Vandaag telt nog de waarde van de schenking op het ogenblik van het overlijden.

Het verschil tussen inbrengen inkorting

Oude schenkingen tellen mee in de verdeling van een nalatenschap. Daar horen twee technieken bij. De inbreng zorgt ervoor dat je kinderen evenveel krijgen. Door de inkorting kan er niet worden geknabbeld aan de reserve van de kinderen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content