© Getty Images

Ingrijpend energetisch renoveren: op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Vlaanderen wil nog meer mensen aan het renoveren krijgen. En dan niet zomaar renoveren, maar liefst ‘ingrijpend energetisch renoveren’. Renteloze leningen en premies kunnen een duwtje in de rug geven.

“De Vlaming heeft een zonnepaneel in de maag” kopt De Standaard. Dat blijkt vooral het geval bij nieuwbouwwoningen, waarvan drie op vier uitgerust worden met zonnepanelen. We bouwen alsmaar energiezuiniger. Maar ook oudere woningen zouden energetisch gerenoveerd moeten worden. Uit cijfers blijkt wel dat ‘Ingrijpende Energetische renovaties’ (IER) aan een opmars bezig zijn. Eén op vier renovaties in Vlaanderen zou van het type IER zijn. Een IER is een renovatie:

waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water, ...) volledig worden vervangen

én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

(Bron: www.vlaanderen.be/ingrijpende-energetische-renovatie)

Maar zo’n ingrijpende renovatie is natuurlijk niet gratis. In tegenstelling tot overheidsgebouwen en kantoor-en bankgebouwen die van eigenaar veranderen, zullen privé-eigenaars niet verplicht worden om energetische renovaties door te voeren. Maar wel gestimuleerd. Daarom kondigt Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir aan dat er renteloze leningen zullen komen om energetische renovaties mee te financieren. En verder zijn er ook tal van premies, maar momenteel is het heel ingewikkeld om je weg te vinden in het doolhof van al die tussenkomsten. Demir plant dan ook een vereenvoudiging van het premiestelsel, met minder administratieve rompslomp.

Vandaag zijn er wel al volgende tegemoetkomingen voor ingrijpende energetische renovaties:

Een korting op de onroerende voorheffing. Wie een bouwaanvraag indiende voor 31 december 2019 voor een ingrijpende energetische renovatie indient en een E-peil van maximaal E90 haalt, betaalt vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Heb je je stedenbouwkundige vergunning pas aangevraagd vanaf 1 januari 2020, dan krijg je geen korting meer bij een E-peil van E90, maar wel een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing als het E-peil zakt tot E60.

Minder registratierechten bij aankoop woning met ingrijpende energetische renovaties. Sinds 1 januari 2020 betaal je in Vlaanderen slechts 5% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 6% wanneer je een bestaande woning koopt (als enige gezinswoning) en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert.Ben je dat van plan? Laat het dan zeker door de notaris opnemen in de akte.

(Bron: www.energiesparen.be; www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen)

Partner Content