Investeren in vastgoed, (nog altijd) een goed idee?

De organisatie Verenigde Eigenaars peilde bij haar leden naar hun voornemen om (verder) in vastgoed te beleggen.

In zijn kroniek, gepubliceerd in Plus Magazine van januari, schreef Guy Legrand (voormalig hoofdredacteur van Cash!) dat veel vastgoedinvesteerders teleurgesteld zijn: de potentiële huurders staan niet meteen in de rij aan te schuiven. Die dalende trend verklaart zich volgens Guy Legrand door het pure marktmechanisme: het aanbod is zodanig gestegen dat de vraag niet meer kan volgen. En door de dalende intrestvoeten hebben veel potentiële huurders toch de stap naar kopen gezet. Toch blijft een investering in bakstenen nog altijd interessant, zeker op de lange termijn.

Peiling

De organisatie Verenigde Eigenaars (vroeger het Algemeen Eigenaars- en Mede-Eigenaarssyndicaat) deed in de loop van de maand september een enquête bij haar leden en vroeg hen naar hun ‘appetijt’ om in vastgoed te beleggen (*). De hamvraag was: willen onze leden nog investeren in onroerend goed om te verhuren?

Deze cijfers spreken voor zich:

  • Voor 42% is de zin om nog in vastgoed te beleggen dezelfde gebleven. Bij 33% is hij afgenomen, bij 15% zelfs heel sterk afgenomen en slechts bij 1% sterk toegenomen.
  • Beleggingen in (bestaande) appartementen hebben het meest succes (64%), gevolgd door huizen (45% en daarna nieuwbouw appartementen (29%); Papieren vastgoed (bevaks) vormen nog maar een klein percentage: 3%.
  • 43% van de leden die geantwoord hebben ervaart weinig problemen bij het beheer van (verhuurd) vastgoed, 43% heeft problemen met juridische kwesties, 20% duidt aan problemen te hebben om het overzicht te behouden op het vlak van de kosten.

(*) De resultaten van deze peiling werden gepubliceerd in het maandblad van de Verenigde Eigenaars, nr. 421, december 2014. Er werden ook vragen gesteld over rendement, beste regio om te beleggen en de regionalisering van de wetgeving;

Regionalisering

Onze wetgeving wordt alsmaar regionaler. Dat is ook zo voor de huurwetgeving en de vastgoedfiscaliteit. Het Vlaams regeerakkoord heeft het over een Vlaamse Huurcodex die eigen accenten zal leggen. En de veranderde vastgoedfiscaliteit heeft uiteraard ook een financiële impact.

Partner Content