© GETTY IMAGES

Is een verzekering ambulante zorg nuttig?

Steeds meer behandelingen gebeuren buiten het ziekenhuis. Is een verzekering ambulante zorg dan een slimme zet?

Volgens de verzekeringssector heeft een op de zeven Belgen een verzekering ambulante zorg. Dit cijfer stijgt omdat deze verzekering almaar vaker deel uitmaakt van het loonpakket.

Wat is het?

De verzekering wordt zowel aangeboden door ziekenfondsen als privéverzekeraars en dekt de medische kosten voor consultaties bij de dokter, geneesmiddelen, soms zelfs de jaarlijkse afspraak bij de tandarts, enz.

Wat is het verschil met een hospitalisatieverzekering?

“De hospitalisatieverzekering dekt de kosten van een ziekenhuisopname en de ambulante kosten, meestal vanaf één maand voor tot drie maanden na de opname”, zegt Nevert Degirmenci, woordvoerder van Assuralia. “De verzekering ambulante medische zorg dekt de ambulante kosten buiten een ziekenhuisopname: de consultatie bij de huisarts, specialist, kinesist, geneesmiddelen, soms een bril of tandzorg”. Maar denk ook aan de osteopaat, psycholoog, enzovoort.

Hoeveel kost het, een simulatie

Een verzekering via de werkgever kost tussen 15 en 35 euro per maand per verzekerde. De prijs hangt af van de omvang van de dekking, de maximumlimiet van de tussenkomst en het aantal verzekerde werknemers. De tarieven voor individuele verzekeringen liggen hoger en worden onder meer berekend op basis van je gezondheidstoestand en leeftijd.

Volgens een simulatie van een van de marktleiders in ziektekostenverzekeringen bedraagt de premie voor een verzekering ambulante zorg als je 60 bent en in 1000 Brussel woont 92,68 euro per maand, of meer dan 1.100 euro per jaar. Deze simulatie is indicatief, er werd geen rekening gehouden met de gezondheidstoestand. Ter vergelijking: de gemiddelde jaarlijkse kost voor ambulante medische zorg in België bedraagt 567 euro per persoon per jaar.

Wat dekt de premie?

Volgens diezelfde verzekeraar wordt 80% van het remgeld terugbetaald, na tussenkomst door de ziekteverzekering. Het gaat om geneesmiddelen, verbandmateriaal buiten het ziekenhuis, medische en paramedische zorg, homeopathie, acupunctuur, gehoorapparaat, brilglazen, krukken, enz.

Zijn er uitsluitingen?

Ja, je moet de verzekering afsluiten vóór je 70 bent. Ook voor ernstige ziekten kunnen er uitsluitingen zijn. Vaak geldt een wachttijd van drie maanden voor de verzekeraar tussenkomt. Afhankelijk van de verzekeraar/ziekenfonds worden sommige kosten voor 80%, 75% of 50% vergoed. Er kunnen jaarlijkse franchises gelden en/of terugbetaalde maxima. Zo vergoeden ziekenfondsen bijvoorbeeld ‘slechts’ 75% van de medische kosten, met een maximum van 1.500 euro per lidmaatschapsjaar.

Is zo’n verzekering wel de moeite?

Deze verzekering kan interessant zijn, op voorwaarde dat je vergelijkt en een formule kiest die bij je past. Lees dus de kleine lettertjes van het contract en vergelijk in functie van je persoonlijke situatie.

Partner Content