Izimi: jouw persoonlijke, digitale kluis

Je diploma, de notariële akte van je huis, je paswoorden… Via het digitaal platform Izimi kan je belangrijke documenten en gegevens bewaren, beheren en delen met wie je wil.

Soms moet je belangrijke documenten delen met anderen. Op gelukkige momenten, zoals na een huwelijk, maar evengoed op trieste zoals na het overlijden van een dierbare. En dat kan al eens voor stress zorgen. Izimi, de digitale kluis aangeboden door het notariaat, wil een handige en veilige oplossing bieden. Geen enkel document dat in Izimi wordt bewaard, kan zonder jouw toestemming worden gebruikt.

Een lezer, die de digitale kluis al uitprobeerde, stelde zich een aantal praktische vragen over het gebruik en de werking van dit gratis online platform.

1 Ik merk dat onze oude akten niet in de kluis zitten (aankoop bouwgrond, adoptieakte, hypothecaire lening...). Komt dat nog of moeten we die zelf uploaden? Akten van de burgerlijke stand of notariële akten die verleden zijn na 2015 kan je digitaal raadplegen via Izimi. Akten die dateren van voor 2015 moet je als gebruiker zelf uploaden als je ze wil bewaren in je digitale kluis.

2 Er zitten heel wat vertrouwelijke documenten in deze kluis. Kan de overheid die ook raadplegen (bv. successie, schenkingen...)? Niemand heeft toegang tot de gegevens die jij bewaart in Izimi, ook de notaris of de fiscus niet. Je documenten zijn alleen toegankelijk voor jou en voor de mensen aan wie je toegang verleent via de deelfunctie.

3 Kan ik mijn vrouw medebeheerder maken van mijn kluis? Je kan iemand anders geen toegang geven tot jouw persoonlijke kluis. Het is wel mogelijk dat een tweede persoon zelf een Izimi-kluis opent. Vervolgens voeg je elkaar toe als ‘contact’, waarna je de gewenste bestanden kan delen. Je kan jouw contactpersonen een uitnodiging sturen zodat ze een Izimi-account kunnen aanmaken. Ze zullen het registratieproces op Izimi moeten doorlopen en daarna hun account moeten activeren. Je contactpersoon moet wel jouw verzoek accepteren.

4 Hoe krijgen mijn erfgenamen toegang tot deze kluis? Er zijn drie opties om te beslissen wat er met je kluis moet gebeuren na je overlijden. Optie 1: overdracht aan je erfgenamen. Optie 2: overdracht aan je erfgenamen en geselecteerde contacten. Optie 3: geen kluisoverdracht en de vernietiging van de volledige inhoud van je kluis. Als je vandaag al een Izimi-kluis hebt, is optie 1 automatisch de standaardregeling. Je erfgenamen kunnen, na je overlijden, aan de notaris van hun keuze vragen de inhoud van de kluis aan hen over te dragen. Standaard zal de gehele kluis overgedragen worden, maar je kan tijdens je leven ook zelf beslissen welke documenten je wenst te delen (= gehele of gedeeltelijke overdracht van de inhoud).

5 Wat is het verschil met Naban, de Notariële aktebank? Akten die opgemaakt werden na 2015 kan je, na identificatie via eID of Itsme raadplegen in de notariële aktebank, Naban. Je akten worden automatisch opgenomen in deze databank. Je hoeft daar niets voor te doen. Je kan je akten die in de Naban databank worden bewaard raadplegen via Izimi. Wens je je akten te delen of wil je dat je erfgenamen, na jouw overlijden, over een kopie van de akte beschikken? Voeg dan een kopie van je akte in Izimi toe. De kopie van de akte zal in dat geval als een document bewaard worden in je kluis waardoor ze deelbaar wordt met contacten en overdraagbaar wordt in geval van een kluisoverdracht bij overlijden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content