© iStock

Je aanvullend pensioen ontcijferen

Wie een groepsverzekering heeft, ontvangt elk jaar een ‘benefit statement’. Wat kan je daarop terugvinden?

Aan de slag als werknemer? Dan heeft je werkgever voor jou misschien wel een groepsverzekering afgesloten als aanvullend pensioen. En ontvang je elk jaar een ‘benefit statement’, een overzicht van drie belangrijke gegevens: je kapitaal bij leven, je kapitaal bij overlijden en je verworven reserves. Maar wat betekenen ze?

Je aanvullend pensioen ontcijferen

1 Verwachte pensioenreserve bij leven

Je pensioenreserves zijn een raming op basis van je huidige beroepssituatie. Een raming die ervan uitgaat dat tot de dag van je pensioen dezelfde premies worden gestort. De verworven prestaties zijn het bedrag dat je zal krijgen op de vervaldatum van het contract, bijvoorbeeld op 65 jaar.

In de rubriek ‘Bij leven’ vertegenwoordigen de verworven prestaties – hier 92.882 euro – de rechten die zijn verworven op de datum waarop het contract afloopt, indien er vanaf nu geen premies meer worden betaald, d.w.z. bij verdere kapitalisatie. Terwijl het gesimuleerde kapitaal – hier 179.618 euro – het bedrag is dat je de vervaldag van 1 augustus 2034 zal krijgen wanneer er wel verder premies worden betaald. Dat is dus het bedrag dat je daadwerkelijk zal krijgen indien er niets aan je beroepssituatie verandert.

2 Bij overlijden

Hier vind je het bedrag van het kapitaal dat aan je erfgenamen zal worden uitgekeerd indien je vóór de vervaldatum van je groepsverzekering zou overlijden.

3 Verworven reserve

Zoals de term zegt, gaat het om het bedrag dat op 1 januari van elk jaar is verworven. In dit geval 59.306 euro. Dit is het spaarpotje dat je krijgt, ook al verander je van werkgever (contracten van na 1996). De verworven reserves staan voor de bedragen die in het verleden werden gestort plus een jaarlijks minimumrendement (momenteel 1,75%). De verworven reserves vallen uiteen in de werkgeversbijdragen en eventueel de werknemersbijdrage.

Partner Content