© Getty Images/iStockphoto

Je auto verzekerd zonder uitschuivers

Hoe druk je de prijs van een autoverzekering voor een jonge bestuurder? Hoe betaal je een correcte prijs: per kilometer of via een degressieve omnium? Hoe zeg je je contract voortijdig op?

Wel jong, niet blut

Kevin, 23 jaar, is met zijn VW Golf tegen een paal gebotst. Het is al zijn derde ongeval. In de polis is hij opgenomen als occasionele bestuurder, zijn vader als hoofdbestuurder. De omniumverzekering staat op naam van zijn vader, omdat dat goedkoper is. Wanneer ze aankloppen bij de verzekeraar, stelt die vast dat Kevin bij elk recent schadegeval achter het stuur zat. En dus stuurt hij een inspecteur op pad, onder meer voor een buurtonderzoek, een gangbare praktijk in de verzekeringswereld. Daaruit blijkt dat de jongeman de enige is die met de VW Golf rijdt. Het verdict? De verzekeraar vindt dat er sprake is van een ‘moedwillige’ valse verklaring. Van verzekeringsfraude, dus. Gevolg? Het contract wordt als nietig beschouwd en de verzekeraar weigert de schade te vergoeden.

Zodra een jongere met de auto rijdt, zelfs sporadisch, moeten ouders hun verzekeraar op de hoogte brengen.

“De verzekeringsnemer is wettelijk verplicht om zijn verzekeraar alle gegevens te bezorgen die nodig zijn om de risicograad in te schatten”, klinkt het bij Bert Brabants (productmanager mobility bij Axa Verzekeringen). “Hij moet de identiteit van de hoofdbestuurder – de persoon die het langst en het vaakst met het voertuig rijdt – meedelen. Wordt een jongere niet opgegeven als hoofdbestuurder terwijl hij dat eigenlijk wel is, dan bestaat het risico dat hij niet gedekt is bij een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. Want in dat geval kan de verzekeraar de nietigheid van het contract inroepen. De verzekeraar zal de benadeelden vergoeden, maar zich vervolgens tegen de verzekeringsnemer keren, omdat die opzettelijk informatie heeft achtergehouden die de verzekeraar nodig had om het risico in te schatten.”

Ervaring opdoen

Voor alle duidelijkheid: uiteraard mag een jongere wettelijk gezien met de auto rijden die verzekerd is op naam van zijn ouders. Maar alles hangt af van wat er aan de verzekeringsmaatschappij wordt verklaard. En alles hangt af van wie geregeld de auto bestuurt en wie occasioneel. De gebruikelijke bestuurder is degene die de auto het vaakst gebruikt. De occasionele bestuurder is, zoals de term aangeeft, diegene die er nu en dan mee rijdt. Bij Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, geven ze het voorbeeld van een studente die de gezinswagen slechts af en toe gebruikt. Behalve tijdens haar drie maanden durende stage: dan rijdt ze er elke dag mee. Hoe je dat aanpakt? Je geeft die wijziging door via mail of een aangetekende brief. Wellicht zal de premie lichtjes stijgen.

Dat nogal wat jonge bestuurders ‘misbruik maken’ van de verzekering van hun ouders, ligt – het moet gezegd – aan de hoge tarieven voor jongeren. Is de gebruikelijke bestuurder nog jong, dan valt de premie een pak duurder uit, omdat verzekeraars op basis van hun schadestatistieken vaststellen dat jongeren, door hun gebrek aan ervaring, meer ongevallen hebben. Die bijpremie kan het eerste jaar oplopen tot 100%, daarna daalt ze jaar na jaar. Een voorbeeld: Een 20-jarige bestuurder met weinig ervaring betaalt algauw rond de 1.400 euro om een tweedehandse Peugeot 207 uit 2010 met een vermogen van 55 kW te verzekeren. Een bedrag dat een student moeilijk kan ophoesten. En dan gaat het enkel om de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA), niet om een omnium. Die BA is verplicht. Ze dekt de materiële en lichamelijke schade die de bestuurder aan derden toebrengt bij een ongeval.

Bij een degressieve omnium daalt je premie met de jaren, maar blijft de materiële schade aan je eigen voertuig toch gedekt.

Zo druk je de premie

Sommige verzekeraars geven jongeren die rijlessen hebben gevolgd korting. Soms kan je ook korting krijgen door verschillende contracten (brandverzekering, BA privéleven, enz.) te sluiten bij dezelfde verzekeraar. De jonge bestuurder kan ook instemmen met een verdubbeling van de vrijstelling of met bepaalde rijbeperkingen, zoals het verbod om tijdens het weekend ’s nachts te rijden.

“Er zijn inderdaad een aantal mogelijkheden om de premie van een jonge bestuurder te drukken”, beaamt Bert Brabants van Axa. “Zo kan de jongere, voor hij/zij een eigen wagen koopt, ervaring opdoen als occasionele bestuurder van de auto van de ouders. Op die manier kunnen, wanneer hij/zij hoofdbestuurder van een auto wil worden, die jaren ervaring als argument worden aangewend om de premie te verlagen. Om die lage premie te behouden kan hij/zij ook opteren voor een minder krachtig voertuig. Wij bieden als verzekeraar een driveXperience aan, een formule die werkt met een app op je smartphone en een driveKey, een apparaatje dat in de auto wordt gemonteerd en de rijstijl van de jongere evalueert op basis van vier criteria: optrekken, remmen, bochten nemen en rijsnelheid. Na elk traject krijgt de jongere een score en een overzicht van het traject, met de sterke en zwakke punten, zodat hij eraan kan werken. Jongeren die voor een driveXperience kiezen, krijgen automatisch 20% korting op hun verzekeringspremie. Naargelang de score die hij/zij haalt, kan die korting zelfs tot 50% oplopen.”

Je auto verzekerd zonder uitschuivers
© Getty Images/iStockphoto

Nog deze tips

Hoe pak je dat als ouder best aan? Door je kind als bestuurder aan te duiden in je polis zodra het een rijbewijs heeft. Uiteraard betaal je in het begin een kleine bijpremie, maar hierdoor zal je kind later, wanneer het zelf een verzekering neemt, jaren rijervaring kunnen voorleggen. De verzekeraar zal daar rekening mee houden, waardoor de premie fors lager zal uitvallen. Zodra je kind een voertuig bestuurt, al is dat maar heel af en toe, moet je dit als ouder sowieso melden aan je verzekeraar, om elke vorm van betwisting te vermijden bij schade. Het sop is de kool zeer zeker waard, want een auto vervangen of herstellen is duur, waardoor de vergoeding die je verzekeraar bij een schadegeval uitkeert, vaak het bedrag compenseert van de premies die je jaren hebt betaald of nog zal betalen.

Hoelang moet je je auto omnium verzekeren?

Een omniumverzekering is niet verplicht, maar wel onontbeerlijk als je auto nog geen twee jaar oud is en je er een lening voor hebt aangegaan. Dat is althans wat verzekeraars aanraden.

Elk motorrijtuig dat de openbare weg opgaat, moet over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) beschikken voor eventuele schade aan derden. Een omniumverzekering is daarentegen niet verplicht. Maar wel uitermate nuttig, vooral wanneer het voertuig op krediet werd gekocht, wat meestal het geval is. Stel je voor dat je als bestuurder een autolening hebt afgesloten en na amper één week raak je van de weg af en rij je je nieuwe auto in de prak. Zonder omnium moet je die lening blijven aflossen, terwijl je al een nieuwe lening moet aangaan, want je kan niet zonder auto. Voor de meeste mensen is zoiets onbetaalbaar. Vandaar de omniumverzekering, doorgaans voor twee tot vier jaar.

Een minpunt is dat de premie van een full omnium de hele looptijd van het contract ongewijzigd blijft, terwijl de verzekeraar bij een schadegeval jaar na jaar minder zal uitbetalen. Verzekeraars houden rekening met een waardeverlies van 6% per jaar. De waarde van je wagen wordt bepaald door de cataloguswaarde en hoe oud je auto is (leeftijd en soms kilometerstand).

Degressieve omnium

De oplossing? Minder premie betalen naarmate je voertuig ouder wordt. Dat is het principe van de degressieve omniumverzekering. Maar heel weinig verzekeraars bieden zo’n omnium aan. “Nogal wat klanten vroegen zich terecht af waarom hun premie ongewijzigd blijft hoewel de waarde van hun voertuig daalt”, zegt David Destappes (manager strategische marketing bij P&V en Vivium). “Voor hun gemoedsrust willen ze hun omnium langer aanhouden, maar de hoge kost zorgt ervoor dat ze die na gemiddeld twee jaar en uiterlijk na vier jaar stopzetten. Ze schakelen dan over op een mini-omnium of simpelweg de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Maar dan is de materiële schade aan hun eigen voertuig niet langer gedekt. En een mini-omnium dekt enkel diefstal, brand, glasbreuk en schade door natuurkrachten of door een aanrijding met een loslopend dier. Bij een degressieve omnium daarentegen daalt de premie, niet de dekking.”

De wet zegt dat de looptijd van een verzekeringscontract, behoudens uitzonderingen, één jaar mag bedragen.

Zo ziet je premie er dan uit

We nemen het voorbeeld van een 53-jarige bestuurder die in de stad woont en met een BMW 320 D rijdt (cataloguswaarde 32.000 euro), die hij drie jaar geleden heeft gekocht. Sluit hij voor zijn drie jaar oude auto een degressieve omnium af, dan bedraagt de jaarlijkse premie 1.224 euro, forfaitaire bestuurdersverzekering (29 euro) inbegrepen. Let wel, dit is de maximumpremie. Het staat de makelaar altijd vrij om zijn commissie te laten zakken. De premie omvat de BA, de degressieve omnium, de bestuurdersverzekering en een vervangauto bij ongeval. De vrijstelling bedraagt 300 euro.

En de kilometerverzekering?

Wie als bestuurder weinig rijdt, loopt sowieso een kleiner risico om bij een verkeersongeval betrokken te raken. Sommige verzekeraars hebben daarom specifieke oplossingen bedacht voor klanten die weinig kilometers afleggen. Corona Direct heeft er zich zelfs in gespecialiseerd. Volgens Test-Aankoop ben je doorgaans goedkoper af met een kilometerverzekering als je minder dan 15.000 km per jaar aflegt. Rij je meer, dan valt de formule duurder uit.

Stel, je hebt voor een kilometerverzekering gekozen, maar je stelt vast dat je toch meer zal rijden dan de afgesproken 10.000 kilometer. Wat dan? Wacht niet tot het laatste moment. Als je vindt dat je te veel moet bijbetalen, kan je beter snel contact opnemen met je verzekeraar en meteen voor een voordeligere formule kiezen.

Je contract verbreken na een schadegeval

Verzekeraars die een verzekerde de deur wijzen na één of meer ongevallen: we kennen allemaal wel zo’n verhaal. Maar dat ook verzekerden hun verzekeraar de laan uitsturen na een schadegeval, hoewel ze in fout waren, is minder bekend. Volgens de wet mag de looptijd van een verzekeringsovereenkomst, behoudens uitzonderingen, niet meer dan één jaar bedragen. Daarna wordt het contract jaar na jaar stilzwijgend verlengd. Maar de wet voorziet ook situaties waar je voor de vervaldag mag opstappen. Bijvoorbeeld als je je eigen auto verkoopt omdat je een bedrijfswagen krijgt. Logisch: het risico houdt op te bestaan. Een verzekerde mag ook op zijn beslissing terugkomen en het contract opzeggen binnen de 14 kalenderdagen na ondertekening, behalve als er zich in die periode een schadegeval voordoet. Nog een reden: de verzekeraar verhoogt zijn tarieven (bovenop de indexering) of wijzigt de algemene voorwaarden. Ook dan heeft de verzekerde het recht om, voor het contract verjaart, zijn verzekeraar vaarwel te zeggen. Hij moet dan wel binnen de maand na ontvangst van de brief van zijn verzekeraar reageren.

Tot slot kan elke verzekeringsnemer andere horizonten opzoeken na een schadegeval of ongeval, of hij in fout was of niet. De wetgever vertrekt van het principe dat de verzekerde het recht heeft om ontevreden te zijn over de manier waarop zijn verzekeraar de zaak heeft afgehandeld. Maar je moet dan wel snel reageren: uiterlijk een maand na de (weigering tot) uitbetaling van de schadevergoeding door de verzekeraar.

En hoe zeg je een contract op als het niet om een van deze uitzonderingen gaat? Of het nu om een auto-, brand- of familiale verzekering gaat, als je een verzekeringsovereenkomst wenst op te zeggen, moet je je verzekeraar minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het contract laten weten dat je je verzet tegen de stilzwijgende verlenging ervan, stelt de FOD Economie. En wel per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggings-brief tegen ontvangstbewijs. Ook een elektronische aangetekende brief is geldig, vermits die dezelfde juridische waarde heeft als de papieren versie. De overeenkomst stopt dan op de vervaldag. Niettemin moet de verzekeraar dekking blijven verlenen voor schadegevallen die zich voordoen in de periode tussen de verzending, betekening of afgifte van de opzegging en de vervaldag van de overeenkomst. In de opzeggingsbrief moeten de gegevens van de verzekerde, het nummer van de verzekeringspolis en de jaarlijkse vervaldatum van het contract staan. Heb je al een andere verzekeraar gekozen, dan kan hij deze formaliteiten voor zijn rekening nemen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content