© getty images

Je lening uitstellen

Wie een woonkrediet heeft lopen of een lening als zelfstandige, kan tot 30 september 2020, volledig kosteloos uitstel van betaling vragen.

Zelfstandigen zonder klanten, bedrijven die stilvallen, werknemers die tijdelijk werkloos worden... De coronacrisis blijft niet zonder gevolgen. Eind maart bereikten de federale regering, de Nationale Bank en de financiële en bankensector een overeenkomst om particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen.

Voor particulieren

Je kan voor de kapitaalaflossingen van je woonkrediet uitstel van betaling krijgen. Enkel voor de hoofdsom dus, niet voor de rente. Die moet wel worden doorbetaald. De banken hebben zich in dit dossier bereid getoond uitstel te verlenen, zonder daarvoor kosten aan te rekenen. Hoe gaat dit in zijn werk? Heb je financiële problemen, contacteer dan zo snel mogelijk je bank, als je dat nog niet hebt gedaan. Wacht zeker niet tot de problemen nog ernstiger worden. Anticipeer en bespreek samen met je bankier de mogelijke stappen.

Voor zelfstandigen

Als eerste steunmaatregel verbinden de banken zich ertoe om zelfstandigen en levensvatbare niet-financiële kmo’s die in moeilijkheden verkeren, tot 30 september 2020 kosteloos uitstel van betaling te verlenen. Als definitie van levensvatbaar geldt hier dat het bedrijf geen betalingsachterstand had op 1 februari 2020 of minder dan 30 dagen betalingsachterstand had op 29 februari. Het bedrijf mag ook geen actieve kredietherstructurering hebben lopen.

De tweede steunmaatregel bestaat erin dat levensvatbare ondernemingen, dankzij een staatswaarborg, ook een krediet van twaalf maanden kunnen aanvragen. De tarieven lagen op het moment dat we dit artikel schreven nog niet vast.

50 miljard euro garantie

De garantieregeling die deze maatregelen moet ondersteunen bedraagt 50 miljard euro. Alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (met uitzondering van herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verleend, vallen onder die garantieregeling.

Wie betaalt dat?

Maar wie betaalt er uiteindelijk voor die achterstallige kredieten? De eerste 3% van de verliezen wordt volledig door de financiële sector gedragen. Dit betekent dat, wanneer we op een eerder klassieke economische crisis afstevenen, alle verliezen bij de financiële sector zullen belanden. Een tegenprestatie voor de overheidssteun die de banken tijdens de financiële crisis van 2008 hebben gekregen.

Bij grotere verliezen worden de lasten verdeeld tussen de financiële sector en de overheid: bij verliezen tussen 3% en 5% wordt de helft door de financiële sector en de andere helft door de overheid gedragen. Voor verliezen boven de 5% ligt de verhouding anders: dan wordt 80% door de overheid en 20% door de financiële sector gedragen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content