© Getty Images

Je pensioen aanvragen, hoe doe je dat vandaag?

Je pensioen aanvragen kan je op verschillende manieren doen. De meeste kandidaat-gepensioneerden doen het online of via hun gemeente of een Pensioenpunt. Omdat die nog vaak gesloten zijn, kan het nu ook telefonisch.

Je pensioen gaat in de eerste dag van de maand na die waarin je 65 wordt. Ten minste, als je wacht tot je wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030) om te stoppen met werken. In dat geval hoef je je pensioen ook niet zelf aan te vragen, als je gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige en op dit moment in België woont. In alle andere gevallen moet je je pensioen wel zelf aanvragen. Dus ook als je vroeger stopt dan 65 jaar (dit is het vervroegd pensioen). Daarvoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 60 jaar zijn en 44 jaar gewerkt hebben, of 61 jaar zijn en 43 jaar gewerkt hebben of 63 jaar zijn en 42 jaar gewerkt hebben.

Eén aanvraag is genoeg, ook al heb je in verschillende stelsels gewerkt, bijvoorbeeld als werknemer en zelfstandige of werknemer en ambtenaar. Ook als je verschillende pensioenen aanvraagt, is één aanvraag voldoende. Bijvoorbeeld je eigen rustpensioen, gecombineerd met een overlevingspensioen of met een pensioen als gescheiden echtgeno(o) t(e).

Je pensioen aanvragen kan je ten vroegste 12 maanden voor de datum waarop je pensioen ingaat en ten laatste 1 maand voor je pensioen ingaat.

In ‘normale tijden’ kan je je aanvraag als volgt doen, als je in België woont: ofwel online via pensioenaanvraag.be of mypension.be. Je krijgt een ontvangstbevestiging die je best afdrukt als bewijs. Ofwel via het gemeentebestuur van je woonplaats of bij de Pensioendienst zelf, via een Pensioenpunt. Pensioenpunten zijn kantoren waar je ter plaatse medewerkers kan spreken voor de drie pensioenstelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Dit is interessant voor mensen met een gemengde loopbaan. Wie vragen heeft kiest vaak deze weg om zijn/haar pensioen aan te vragen.

Omdat de Pensioenpunten om veiligheidsredenen tot nader order gesloten zijn, kan je momenteel je pensioen ook aanvragen via telefoon. Je belt 1765 (de pensioenlijn), kies Nederlands en druk 3 en 1. Vanuit het buitenland: +32 7815 1765.

Via de website van de Federale pensioendienst, www.sfpd.fgov.be kom je te weten of het Pensioenpunt in jouw buurt terug open is.

Partner Content