Jouw eerste basispakket energie niet ontvangen? Zo vraag je het nu aan

Plusmagazine.be Onlineredactie

Wie zijn eerste basispakket energie nog niet ontving, kan dat vanaf nu aanvragen. Dat kan via de online toepassing of door het aanvraagformulier per post of e-mail op te sturen. Je hebt daarvoor de tijd tot en met 30 april 2023.

Het eerste basispakket werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie je op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas. Maar liefst 4.700.000 premies werden reeds uitgekeerd.

Hoe je die premie ontving, hangt af van je energieleverancier. Sommige leveranciers kenden maandelijkse kortingen toe op je voorschotfacturen of eindafrekening, anderen trokken het bedrag in één keer af. Nog andere energieleveranciers stortten het bedrag op jouw rekeningnummer.

Heb je recht op de premie maar kreeg je nog niets? Dan kan je vanaf nu het eerste basispakket zelf aanvragen.

Wat is het eerste basispakket voor elektriciteit en gas nu precies?

Het eerste basispakket is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 30 september 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

Een collectief gasverwarmingssysteem houdt in dat er één centrale gasverwarmingsinstallatie en dus ook één contract is, bijvoorbeeld voor verschillende bewoners van een appartementsgebouw. Elke bewoner betaalt een bijdrage aan de syndicus of een andere gebouwbeheerder die dan de volledige factuur betaalt. Je beschikt in dat geval dus niet over een eigen factuur.

Dankzij het eerste basispakket krijg je 61 euro per maand als je een contract hebt voor elektriciteit en 135 euro per maand als je een contract hebt voor gas. Basispakket 1 gaat over de maanden november en december. Dat wil zeggen dat je voor die twee maanden een premie van in totaal 122 euro ontvangt voor je elektriciteitscontract en een premie van in totaal 270 euro voor je gascontract.

Het moet telkens gaan om een contract voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen dus niet in aanmerking.

De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021. Mensen die al genieten van het voordelige sociaal tarief hebben geen recht op het basispakket.

Opgelet: verwar het eerste basispakket niet met het tweede basispakket. Dat laatste gaat over de maanden januari, februari en maart (in totaal gaat het hier over 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas). Voor het tweede basispakket geldt de situatie van je contract op 31 december 2022. De FOD Economie wisselt op dit ogenblik informatie uit met de energieleveranciers. Je ziet de premie dus nog niet meteen verschijnen op je voorschotfactuur of afrekening van januari. Dat is ten vroegste eind februari het geval.

Welke stappen moet je ondernemen als jet het eerste basispakket nog niet ontvangen hebt?

1. Kijk je elektriciteits- en gasfacturen na

Als je niet zeker bent of je het eerste basispakket hebt ontvangen, dan controleer je eerst de elektriciteits- en gasfacturen die je voor de maanden november en december 2022 en januari 2023 ontving. De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan de premie, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of het saldo overgeschreven op je bankrekening. In ieder geval vermeldt de factuur of de overschrijving verplicht de woorden “Federaal basispakket elektriciteit 2022” / “Federaal basispakket gas 2022”.

2. Doe een aanvraag

Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je tot en met 30 april 2023 je aanvraag indienen. Dat kan op drie manieren.

De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat als een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat.

Hoe doe je dat concreet?

  • Ga naar deze website en klik op ‘Aanmelden’ in het vak ‘Mijn dossier’.
  • Log in met je elektronische identiteitskaart of de digitale identificatieapp itsme.
  • Je komt terecht op een pagina waar je je elektriciteits- en of gascontracten terugvindt. Daar zie je of je het basispakket al dan niet ontving.
  • Klik op ‘Nieuwe aanvraag elektriciteit’ of ‘Nieuwe aanvraag gas’. Heb je zowel een elektriciteits- als gascontract, dan vul je beide aparte aanvraagformulieren in.
  • Geef zeker je e-mailadres en eventueel je telefoon- of gsm-nummer in. Die kunnen eventueel gebruikt worden om je te contacteren bij de behandeling van je dossier.
  • Vul de klantgegevens in die je hebt bij de energieleverancier waar je op 30 september 2022 een contract had. Je vindt alle informatie terug op een van je voorschotfacturen.
  • Je leverancier zal je verwarmingspremie storten op het bankrekeningnummer waarmee jij je elektriciteitsfacturen betaalt. Liever een ander nummer? Vul dat in bij vakje ‘rekeningnummer’.
  • Vink de onderste vakjes aan en klik op ‘Aanvraag indienen’.

Lukt het inloggen op onze website niet? Dan kan je ook een aanvraagformulier invullen. Doe dat met de computer of met de hand. Een opgeslagen of gescande versie daarvan (dat mag gerust een foto zijn, maar zorg ervoor dat die duidelijk leesbaar is) kan je per e-mail opsturen naar: gazelek11-12-2022@economie.fgov.be.

Heb je geen e-mail adres? Dan kan je het ingevulde aanvraagformulier (indien nodig met bijlages) ook met de post opsturen naar onderstaand adres (dat hoeft niet aangetekend): GasElek2022, PB 30100, 1000 Brussel

Hou er rekening mee dat aanvragen die per post (en in zekere mate ook per e-mail) opgestuurd worden, aanzienlijk meer verwerkingstijd vragen waardoor je dus langer op je premie moet wachten.

3. Wat gebeurt er nadien?

Deed je de aanvraag elektronisch, dan ontvang je een bevestigingsmail. Papieren aanvragen worden eerst ingevoerd in het digitaal systeem. Eens dat gebeurd is, ontvang je een brief of e-mail met de bevestiging van ontvangst. Tussen het ontvangen van je aanvraag, de verwerking ervan en de eventuele toekenning via de leverancier, kunnen enkele weken/maanden liggen.

De FOD Economie behandelt je aanvraag zo snel mogelijk. Je krijgt een e-mail of brief waarin staat dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd.

Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan informeert de FOD Economie de energieleverancier met wie je op 30 september 2022 een contract had. Die schrijft jouw premie zo snel mogelijk over op je bankrekening of trekt hem af van je facturen van februari of maart.

Let op: het kan zijn dat de leverancier niet over je bankrekeningnummer beschikt (bv. omdat je daar geen klant meer bent). Zij contacteren jou dan via mail of brief. Reageer op tijd want doe je dat niet, dan kan je de premie niet ontvangen. MAAR zullen jou nooit geheime codes vragen, trap hier dus zeker niet in de val van eventuele oplichters.

Bron: Mededeling FOD Economie

Wat als je je verwarmt met een collectieve gasinstallatie?

Dan kreeg je de premie niet automatisch. Zowel jij als de persoon die het gascontract voor het gebouw afsloot, moeten een aparte aanvraag indienen. Vaak is dat de syndicus, de eigenaar, de gebouwbeheerder of de vereniging van mede-eigenaars (VME).

We raden aan dat de persoon die het gascontract afsloot, als eerste een verklaring indient. Je doet dat via de online aanvraagtool en klikt op “Beheer van collectieve installaties”. Vul de nodige gegevens in, laad een kopie van de factuur op en klik onderaan op ‘Indienen’. Is er geen KBO-nummer van de VME, dan krijg je als beheerder na het invullen van de aanvraag een e-mail waarin een referentienummer wordt toegekend. Dat nummer geef je door aan de bewoners van het gebouw zodat zij dat kunnen gebruiken in hun aanvraag.

Hoe vul ik als bewoner mijn aanvraag in?

Klik op het ‘Aanmelden’ icoon in ‘Mijn dossier’ en log in met je elektronische identiteitskaart of itsme. Nadien klik je op ‘Nieuwe aanvraag collectief gas’. Je geeft je contactgegevens en het KBO- of referentienummer op dat je kreeg van de beheerder van het gascontract. Vul ook zeker je bankrekeningnummer in want in dit geval wordt de premie uitbetaald door de FOD Financiën die die informatie niet heeft. Vink de nodige vakjes aan en dien de aanvraag in.

Beschik je niet over een KBO- of referentienummer omdat de gebouwbeheerder of syndicus de aanvraag niet online kan indienen, dan kies je voor de optie ‘Ik heb geen referentienummer’. In dat geval voeg je een kopie van de factuur van 30 september 2022 en een verklaring op erewoord die werd ondertekend door de beheerder van je gascontract toe.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content