© Getty Images

Jouw partner tekent de huurovereenkomst: ben jij ook gebonden?

Je handtekening zetten onder een huurovereenkomst heeft gevolgen. Als je samen met je partner iets huurt, moet je weten dat er een verschil is naargelang je gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont.

De samenlevingsvorm speelt nog altijd een grote rol voor jouw rechten en plichten. Dat is zo in het erfrecht, maar ook bij scheiding, financiën, overlevingspensioen. En niet te vergeten: als je een huurovereenkomst tekent.

Getrouwd

Ben je getrouwd, dan maakt het niet of je beiden de huurovereenkomst of slechts één van jullie beiden. Ook al tekent maar één partner de huurovereenkomst, de andere is mee gebonden voor schade, huur en waarborg en heeft ook dezelfde rechten . Jullie zijn beiden de achterstallige huur verschuldigd voor de totaliteit (en niet elk voor de helft). Geen van jullie beiden kan dan de huurovereenkomst in zijn eentje opzeggen. En de verhuurder moet beide partners opzeggen als hij het contract wil stopzetten.

Wettelijke samenwoners

Wat de huurovereenkomst betreft hebben wettelijk samenwonenden (die een verklaring van samenwoning deden bij de gemeente) helemaal dezelfde rechten en plichten als gehuwden. Louter door het feit van de samenwoning, wordt de andere partner van rechtswege medehuurder en is hij dus mee verantwoordelijk voor de betaling van de totale huurprijs. De verhuurder moet beide partners opzeggen.

Als wettelijke samenwoners uit elkaar gaan, is het aan te raden de huurovereenkomst te wijzigen in samenspraak met de verhuurder, zodat diegene die vertrekt niet meer kan worden aangesproken voor eventuele achterstallige huur.

Feitelijke samenwoners

Enkel de partner die het contract heeft ondertekend, is gebonden. Hij/zij is alleen verantwoordelijk voor de betaling van de huurprijs, hij kan alleen de huur opzeggen zonder instemming van de andere partner. Als je niet mee tekende, ben je niet aansprakelijk voor de betaling van de waarborg, de vergoeding van schade of de achterstallige huur. Maar als je niet mee tekent kan jouw partner die tekende dus de huur opzeggen zonder jou daarbij te betrekken. En als jouw partner overlijdt, heb jij als inwonende partner geen aanspraak op de woning. De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen. De feitelijke samenwoner die niet mee de huurovereenkomst tekent heeft dus geen enkele plicht, maar ook geen enkel recht!

Bron: Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ? | Notaris.be – FAQ

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content