Stressed woman working in modern office. Frustrated businesswoman with head in hands sitting on desk in the office.

Kan je na ziekte meteen met vervroegd pensioen?

Ik ben al tien maanden met ziekteverlof door een burn-out. Ik voel me beter, maar ben onvoldoende hersteld om voltijds terug aan de slag te gaan. Heeft een deeltijdse werkhervatting nadelen? Eigenlijk zou ik ook bijna met vervroegd pensioen kunnen. Maar kan je met vervroegd pensioen gaan vanuit een situatie van ziekte/invaliditeit? Mijn echtgenoot kon een paar jaar geleden als bruggepensioneerde niet met vervroegd pensioen.

Ben je langdurig ziek (langer dan een maand voor bedienden), dan krijg je een uitkering van de mutualiteit. Als je het werk deeltijds hervat, ontvang je een ziekte-uitkering voor de uren die je niet werkt en een loon voor de uren die je wel werkt. De pensioenverzekering is in dat geval dus volledig.

Omdat een werkhervatting in dergelijke situatie vaak gepaard gaat met een lager loon – minder vakantiegeld, minder eindejaarspremie, lager gemiddeld dagloon,… -, wordt er een beschermingsmaatregel geactiveerd. Daardoor zal de pensioenopbrengst minstens even hoog zijn als voor de periode die aan de ziekte voorafging. Hiervoor moet de arbeidsgeneesheer wel toestemming geven om het werk gedeeltelijk te hervatten.

Wat het vervroegd pensioen betreft: het is geen probleem om vanuit voltijdse ziekte of zelfs vanuit deeltijdse ziekte met tewerkstelling, over te stappen naar het vervroegd pensioen. Wil je met vervroegd pensioen gaan, dan moet je wel je opzeggingstermijn respecteren. De duurtijd van die opzeggingstermijn is afhankelijk van de anciënniteit bij de werkgever. Hier geldt dus niet de verkorte opzeggingstermijn van zes maanden voor mensen die op pensioen gaan op de wettelijke pensioenleeftijd!

Uitzonderlijk kan je met je werkgever een akkoord sluiten waarbij jullie beiden – werkgever en werknemer – afstand doen van de opzeggingstermijn. Het ziekenfonds zal de ziekte-uitkering stopzetten vanaf het moment dat het vervroegd pensioen betaald wordt.

Het klopt dat wie met brugpensioen was vroeger niet kon overstappen naar het vervroegd pensioen, maar moest wachten tot het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Maar sinds 2019 hebben mensen die in een stelsel van SWT zitten (werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen) wel de mogelijkheid om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten wanneer voldaan is aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd rustpensioen. Als je met vervroegd pensioen gaat, stopt de plicht om ingeschreven te zijn als werkzoekende en passend werk te aanvaarden.

Op mypension.be, onder de rubriek ‘Mijn pensioen plannen’, kan je gemakkelijk zelf spelen met je pensioendatum en kan je dus onmiddellijk zien wat de impact is op je pensioenbedrag als je je SWT stopt voor de wettelijke pensioenleeftijd. Op deze manier kan je zelf nagaan wat het meest voordelig is in jouw situatie. Hou er ook rekening mee dat je een hoger belastingtaief betaalt op je aanvullend pensioen als je vervroegd met pensioen gaat.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content