Keuzebeding in je huwelijkscontract: hoeveel tijd heb je?

Veel gehuwden hebben een huwelijkscontract met keuzebeding. Wat is dit precies en hoeveel tijd heb je om je keuze bekend te maken?

In Plus Magazine van september (nr.395) vind je een artikel over het keuzebeding in het huwelijkscontract. Door een keuzebeding in te lassen in je huwelijkscontract, kan de langstlevende partner kiezen welke goederen hij of zij uit de huwgemeenschap of onverdeeldheid naar zich toe trekt wanneer de andere partner overlijdt. Vaak wordt gekozen voor de gezinswoning in volle eigendom. In het artikel lees je waarom het interessant kan zijn om de huwgemeenschap in vruchtgebruik te kiezen (als die keuze voorzien is).

Een andere vraag is: hoeveel tijd heeft de langstlevende partner om zijn/haar keuze bekend te maken? We vroegen het aan Johan Adriaens, Estate planner.

Johan Adriaens: “In het huwelijkscontract staat duidelijk hoe je de keuze moet maken en binnen welke periode. Doorgaans voorziet het huwelijkscontract dat de langstlevende zijn keuze bekend moet maken binnen de vier maanden na het overlijden, in een notariële akte of in de aangifte van nalatenschap. Bij het maken van de keuze zal men naast de praktische overwegingen uiteraard ook de fiscale gevolgen laten meespelen.

De langstlevende heeft er ook belang bij zijn keuze snel te maken. Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, moet ze alle rekeningen én bankkaarten blokkeren. Deze blokkering geldt zowel voor de eigen rekeningen van de overledene als voor gemeenschappelijke rekeningen of onverdeelde rekeningen en zelfs voor de eigen rekeningen van de langstlevende. Een beperkte vrijgave van de helft van de gelden op de rekening met een maximum van 5.000 euro is mogelijk, maar ver spring je daar natuurlijk niet mee op een moment waarop er heel wat kosten op je afkomen.

Als je een keuzebeding hebt, kan de bank de rekeningen slechts vrijgeven nadat je van de notaris een akte van erfopvolging verkregen hebt. Een attest van erfopvolging, dat afgeleverd wordt door de ontvanger van het registratiekantoor, volstaat wettelijk niet omdat er een huwelijkscontract (keuzebeding) is. De notaris kan de akte van erfopvolging pas opmaken nadat de keuze gemaakt is.”

Partner Content