Wijk-werker © Getty Images/iStockphoto

Klusjes door de wijk-werker

Naast het systeem van de dienstencheques kon je in Vlaanderen ook nog een beroep doen op een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) om klusjes te laten uitvoeren. Sinds 1 januari heeft het PWA plaats geruimd voor ‘wijk-werken’.

Tot voor kort kon je als particulier of organisatie beroep doen op een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) om klusjes te laten uitvoeren. Een PWA was een vereniging die is opgericht door een gemeente of door een groep van gemeenten en die langdurig werklozen, leefloners en bepaalde personen die bijstand genieten, weer aan het werk helpt. Het stelde die mensen in staat om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasionele karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit, zoals kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, klein tuinonderhoud, of oppas en begeleiding van zieken of personen met een handicap. De lijst van toegestane activiteiten was verschillend voor elk PWA.

Het PWA is een gewestelijke bevoegdheid. De Vlaamse regering maakt van het PWA een ‘activeringsinstrument’ dat sinds januari 2018 ‘wijk-werken’ heet. Zij ziet het wijk-werken als een eerste kleine stap in een traject naar werk: werkzoekenden doen, via het wijk-werken, werkervaring op gedurende 6 maanden (1 keer verlengbaar met 6 maanden). In het huidige PWA kon dit onbeperkt in de tijd. Nu is het de bedoeling dat de werkzoekende, na de periode van wijk-werken, verdere stappen zet richting werk.

De gebruikers

Voor de gebruiker is er weinig verschil. Gebruikers kunnen privépersonen zijn , maar ook een gemeente, OCMW, onderwijsinstelling, land- en tuinbouwbedrijf, vzw of niet-commerciële vereniging.

Om te weten welke activiteiten je kan laten uitvoeren door een wijk-werker moet je bij je gemeente zijn. Elke gemeente kan beslissen welke activiteiten ze uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken toelaat en welke niet. Op de website www.vdab.be/wijk-werken kan je zoeken per gemeente.

Wijk-werkcheques

Je betaalt de wijk-werker met wijk-werkcheques. Die zijn fiscaal aftrekbaar voor privépersonen. Voorlopig kan je alleen papieren cheques bestellen. Je moet minstens tien cheques per keer bestellen en kan enkel een veelvoud van tien bestellen (20, 30, 50...). Wijk-werkcheques zijn 12 maanden geldig.

Meer info: Op www.vdab.be/wijk-werken

Partner Content