KU Leuven ontwikkelt screeningstool om ongewenst gedrag op het werk te identificeren

De KU Leuven heeft een tool ontwikkeld waarmee ongewenst gedrag op het werk sneller en beter gescreend kan worden, meldt de universiteit dinsdag in een persbericht. De huidige methodes volstaan volgens de KU Leuven niet altijd om problematisch gedrag snel te identificeren en aan te pakken.

Op de Vlaamse werkvloer is 2,4 procent van werknemers het slachtoffer van zware pesterijen, zo bleek uit een analyse van de KU Leuven uit 2022 bij ruim 16.000 werknemers uit 78 organisaties. Sporadische pesterijen treffen bijna 15 procent van de werknemers.

De voornaamste aanleiding voor pestgedrag op het werk blijkt ‘kwalitatieve jobonzekerheid’ te zijn. Werknemers vrezen dat de jobinhoud en arbeidscondities zullen achteruitgaan of zijn onzeker over de samenwerking met collega’s en leidinggevende. Die onzekerheid draagt bij tot een stresserende en competitieve werkomgeving die pestgedrag in de hand werkt en waarin het moeilijk is om dergelijk ongewenst gedrag aan te kaarten.

CHAT, de Combat Harassment Tool

Andere belangrijke risicofactoren zijn sterke meningsverschillen tussen werknemers, hoge werkdruk en passieve leidinggevenden die niet of onvoldoende ingrijpen. “Pesterijen ontstaan dus niet zomaar”, zegt professor Elfi Baillien (KU Leuven), gespecialiseerd in welzijn op het werk. “De grote aanjagers van ongewenst gedrag zijn wel degelijk in de werkcontext te vinden. Organisaties die werk willen maken van een gezond psychosociaal klimaat moeten deze risicofactoren dus snel proberen te identificeren.”

Om dit op een snelle en gevalideerde manier te doen, ontwikkelden Baillien en haar collega’s de Combat Harassment Tool, kortweg CHAT. CHAT bestaat uit een digitale bevraging die de belangrijkste risicofactoren van grensoverschrijdend gedrag screent. Via een automatisch gegeneerd feedbackrapport krijgt de werkgever een beter beeld van het sociaal klimaat binnen een bepaalde groep werknemers: de aanwezigheid van geweld, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook het type dader en mogelijke burn-outklachten die veroorzaakt worden door het ongewenst gedrag.

Partner Content