© Getty Images

Lang leve de vrijwilligers!

Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers? Verschillende organisaties deden samen onderzoek naar het vrijwilligerswerk in ons land en berekenden dat vrijwilligers het werk doen van 290.000 voltijdsen.

In november-december 2022 hebben Indiville, Bpact en Give a Day, met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij een nationaal onderzoek uitgevoerd naar vrijwilligersengagement in België. Dit gebeurde bij een representatief staal van de Belgische bevolking (2.200 respondenten). Daarnaast werden 20.400 Belgische vrijwilligers bevraagd over de organisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen. Eén van de resultaten van dit onderzoek is dat vrijwilligers het werk doen dat equivalent is aan 290.000 voltijdsen. “Daarmee zitten ze aan de limiet van wat mogelijk is”, zo stelt het onderzoek. “Meer vrijwilligerswerk moet komen van niet-vrijwilligers. Daar zit een tijdspotentieel gelijk aan 94.000 voltijdsen.

97% van de vrijwilligers zijn tevreden over hun organisatie, maar er zijn nog verbeterpunten, zoals meer middelen voor de organisatie, betere interne communicatie, betere planning en toekomstvisie. Een betere organisatie, de mogelijkheid om het tijdstip zelf te kiezen en kortstondig engagement zijn de elementen die niet-vrijwilligers kunnen overhalen om vrijwilligerswerk te beginnen”.

Vergoeding?

De voornaamste motivatie om vrijwilligerswerk te doen zijn volgens het onderzoek de interesse in de activiteit (85%) en het goede gevoel (80%) dat de vrijwilliger krijgt. Daarna volgt de verantwoordelijkheidszin voor anderen (72%). Een vergoeding krijgen blijkt zeker niet de motivatie te zijn. Toch kan zo’n vergoeding krijgen wel belangrijk zijn. Zeker als je weet dat mensen die vier vijfde werken of met pensioen zijn ook een flexi-job kunnen doen in bepaalde sectoren, waarbij ze op hun bijverdienste geen RSZ of belastingen betalen en die bijverdienste bovendien meetelt voor hun pensioen. Meer hierover vind je in Plus Magazine van maart 2023 (PM nr.401).

Een vrijwilliger kan een onkostenvergoeding krijgen, maar weet dat dit geen basisrecht is. De organisatie beslist of ze kosten vergoedt of niet. Ze kan een forfaitaire onkostenvergoeding betalen, die gecombineerd mag worden met een kilometervergoeding voor verplaatsingen. In 2023 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 40,67 euro per dag en 1626,77 euro per jaar. De organisatie kan ook een reële onkostenvergoeding betalen, maar dan moet de vrijwilliger zijn/haar kosten bewijzen.

Partner Content