© Getty Images

Langdurig ziek: 15 vragen over je ’terugkeermogelijkheden’

Een (mogelijke) re-integratieprocedure na langdurige ziekte start met een lijst van 15 vragen, die de zieke werknemer terugstuurt naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Ook deeltijds terugkeren is mogelijk.

De re-integratieprocedure werd herbekeken. Sinds 1 januari 2022 bestaat het Terug-naar-werktraject. Via dit traject zal de Terug-naar-werk-coördinator (TNW- coördinator) de langdurig zieke werknemer begeleiden bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding. De re-integratieprocedure start met een vragenlijst. Het is de adviserend arts van het ziekenfonds die 10 weken na het begin van de arbeidsongeschiktheid (vroeger na 8 weken) de vragenlijst aan de zieke werknemer bezorgt. De werknemer bezorgt deze lijst binnen de 2 weken ingevuld aan de adviserend arts. In de vierde maand van de arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts via het medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat de zieke werknemer nog kan.

Het antwoorden op de vragen is belangrijk. Want de huidige regering De Croo kondigde aan dat er vanaf 2023 sancties komen voor wie de verplichte vragenlijst niet invult. De zieke werknemer zou 2,5% van zijn uitkering verliezen en ook het ziekenfonds zou een financiële sanctie krijgen. Dit standpunt werd recent nog bevestigd door minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke.

15 vragen

Vandaag bestaat de lijst uit 15 vragen:

1

Hoe is uw gezondheidstoestand in het algemeen?

(Slecht) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Uitstekend)

2

Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen vergeleken met twee maanden geleden?

(Veel slechter dan twee maanden geleden) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Veel beter dan twee maanden geleden)

3

Heeft u er tijdens het werk veel last van als u regelmatig moet bukken?

(Nooit) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Altijd)

4

Mijn leidinggevende begrijpt mijn situatie

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

5

Ik voel me gewaardeerd door mijn collega’s

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

6

Als ik nu opnieuw begin te werken, vrees ik dat mijn klachten erger zullen worden

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

7

Hoe ongerust bent u over uw ziekte?

(Helemaal niet ongerust) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Heel erg ongerust)

8

Heeft uw ziekte invloed op uw emoties (maakt uw ziekte u bang, boos, in paniek, depressief?)

(Helemaal geen invloed) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Zeer veel invloed)

9

Ik maak me zorgen over wat mijn collega’s denken van mijn afwezigheid

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

10

Wanneer ik terug ben zal ik hard moeten werken of meer uren moeten werken om mijn achterstand in te halen

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

11

In mijn werk zet ik mij voor tweehonderd procent in

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

12

Ik vind het heel erg als ik een fout maak

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

13

Ik heb het afgelopen jaar veel pech gehad

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

14

Er zijn in mijn leven vervelende dingen gebeurd, waar ik vaak aan denk

(Mee oneens) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Helemaal mee eens)

15

Denkt u dat u uw normale werk opnieuw zal kunnen starten, zonder beperkingen door uw ziekte binnen een periode van vier weken?

(Zeker niet) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Zeker wel)

Deeltijds terug aan de slag

Wie ziek is, kan ook deeltijds terug naar het werk en kan dan loon en ziekte-uitkering combineren. Meestal gebeurt dit als de periode van gewaarborgd loon (als de werkgever het loon doorbetaalt, de eerste maand bij bedienden, 14 dagen bij arbeiders) voorbij is, maar het kan ook al tijdens het gewaarborgd loon. Dan betaalt de werkgever nog het volledige loon. Na de periode van het gewaarborgd loon kan je, mits toelating van de geneesheer van het ziekenfonds, deeltijds loon en uitkering combineren. Het Riziv betaalt het verschil in percentage tewerkstelling en geeft daarbij 20% extra. Als je bijvoorbeeld 50% werkt, krijg je van de werkgever een halftijds loon en betaalt het ziekenfonds 50% + 20% (dus 70%). Let wel op voor de fiscale gevolgen. Het ziekenfonds houdt maar 10% bedrijfsvoorheffing af. later krijg je de rekening. Een ander aandachtspunt: als je een bijkomende premie krijgt via een arbeidsongeschiktheidsverzekering van je werkgever, kijk dan wat je polis vermeldt over de voorwaarden bij progressieve tewerkstelling!

Partner Content