© Getty Images/Onoky

Lokale besturen mogen GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen

Binnenkort mogen steden en gemeenten GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar maar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. De Vlaamse regering keurde daarvoor vrijdag een ontwerp van decreet goed.

De Vlaamse regering maakt het voor lokale besturen zo mogelijk om voor meer veiligheid te zorgen op plaatsen waar weinig wordt gecontroleerd. “Vandaag de dag moeten we vaststellen dat er in de zones waar snelheidsbeperkingen gelden van 30 of 50 kilometer per uur, nauwelijks handhaving is. We willen de lokale besturen nu zelf een tool geven om effectief over te gaan tot handhaving”, legt minister Peeters uit.

Het moet gaan om lichte snelheidsovertredingen van minder dan 20 kilometer per uur te snel, en ze moeten vastgesteld worden door een automatische camera. De GAS-boetes zullen meer financiële middelen opleveren voor lokale besturen, maar de hoop is ook om een mentaliteitswijziging tot stand te brengen. “Die rijcultuur veranderen is het eerste objectief. Dat daardoor ook meer middelen terechtkomen bij lokale besturen is ook een goede zaak, want zij kunnen die absoluut goed gebruiken. Denk maar aan de klimaatuitdagingen, verkeersveiligheid en betere fietspaden”, aldus Somers.

Een bijkomend voordeel is dat lokale besturen zo niet langer moeten terugvallen op fysieke ingrepen als verkeersdrempels en wegversmallingen om het verkeer te stremmen. Dat zijn vaak suboptimale oplossingen, die de doorstroming hypothekeren en onnodig veel geld kosten.

Partner Content