© Getty Images/iStockphoto

Mag een naakte eigenaar de algemene vergadering van mede-eigenaars bijwonen?

Het gebeurt wel vaker dat kinderen de naakte eigendom van een vastgoed bezitten en de langstlevende ouder het vruchtgebruik. Mag je als naakte eigenaar dan deelnemen aan de eigenaarsvergadering?

Vraag van een lezer: Ik ben naakte eigenaar van een appartement in een mede-eigendom, mijn moeder is vruchtgebruiker. Kan ik als naakte eigenaar deelnemen aan de eigenaarsvergadering of mag enkel mijn moeder dit omdat ze er woont?

Antwoord van de Plus-jurist: Het bijwonen van de algemene vergadering wordt geregeld in artikel 577-6 §1 van het burgerlijk wetboek: “Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Deze laatste zal worden opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.”

Je zal dus samen met je moeder moeten bepalen wie van jullie beiden lasthebber is en jullie moeten de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Kom je niet overeen met je moeder, dan moeten jullie dit probleem voorleggen aan de vrederechter.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content