Mag ik een nalatenschap zelf aangeven?

Enkele maanden geleden overleed mijn vader in het ziekenhuis en er dient nu een aangifte van nalatenschap te gebeuren. Kunt u dat zelf doen of moet daar noodzakelijk een notaris voor aangesproken worden?

Als uw vader in België overleden is, bent u als erfgenaam in principe verplicht binnen de vijf maanden na het overlijden een aangifte van nalatenschap te doen. Dit moet gebeuren op het kantoor van de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen waar uw vader zijn laatste fiscale woonplaats had. De aangifte van nalatenschap moet worden opgesteld op een speciaal formulier. Dit kunt u kosteloos verkrijgen op elk registratiekantoor of downloaden van het internet via www.finform.fgov.be.

Bij een laattijdige aangifte moet in principe een boete worden betaald maar bij ernstige moeilijkheden kunt u als erfgenaam een gemotiveerd verzoek indienen om de indieningstermijn te verlengen. Dit verzoek moet u richten aan het registratiekantoor waar de aangifte moet worden ingediend. Houd er wel rekening mee dat dit verzoek gedaan moet worden voor de indieningstermijn van de aangifte verstreken is!

In de meeste gevallen doen de erfgenamen gezamenlijk een aangifte van nalatenschap. Maar niets belet hen een afzonderlijke aangifte te doen. Als erfgenaam kunt u de aangifte in principe perfect zelf doen. Houd er wel rekening mee dat dit niet altijd eenvoudig is en enige kennis van fiscaal en burgerlijk recht vereist. In de praktijk doen de meeste mensen dan ook een beroep op de diensten van een notaris of een advocaat.

Bij het passief van de nalatenschap van uw vader kunt u de schulden vermelden die uw vader had op het ogenblik dat hij overleed. Hierbij kan o.a. de rekening van het ziekenhuis worden gevoegd waar uw vader is overleden. Ook bijvoorbeeld kosten van water en elektriciteit kunnen worden ingebracht. Hetzelfde geldt voor de begrafeniskosten (kerkdienst, rouwmaaltijd, rouwbrieven, kist,...).

Het is uiteraard wel belangrijk dat u de nodige bewijsstukken bij de aangifte voegt.

Partner Content