© Getty Images/Tetra images RF

Mantelzorgverlof: hulp voor de mantelzorger

Wat zouden we zijn zonder al die helpende handen? Gelukkig is er ook hulp voor de mantelzorger zelf, in de vorm van een mantelzorgverlof.

Werk je in de privésector, dan kan je een tijdskrediet nemen voor welbepaalde redenen (motief genoemd). Werk je in de openbare sector, dan kan je loopbaanonderbreking nemen. Voor beide sectoren bestaan daarnaast ook de ’thematische verloven’. Net als bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking kan je wegens welbepaalde redenen een tijdje volledig of gedeeltelijk thuis blijven en een RVA-uitkering krijgen voor je niet gewerkte dagen. En de benaming is dan vaak ook nog dezelfde. Zo bestaat er een tijdskrediet om palliatieve zorgen te verlenen en een thematisch palliatief verlof. Maar de voorwaarden verschillen. Niet verwarren dus!

De thematische verloven die we al langer kennen zijn ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Daar is nog een verlof bijgekomen: het mantelzorgverlof.

Wat houdt het mantelzorgverlof in?

Door dit verlof voor mantelzorg, kan de werknemer zijn prestaties volledig of gedeeltelijk (halftijds of 1/5 minder) onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het moet niet noodzakelijk gaan om een familie- of gezinslid.

Je moet wel erkend zijn als mantelzorger. Je doet een erkenningsaanvraag bij je ziekenfonds via een verklaring op eer. Neem daarvoor contact met je ziekenfonds.

Je kan je werk volledig stopzetten voor maximum 6 maanden over je hele beroepsloopbaanof maximum 12 maanden als je halftijdse of 1/5 onderbreekt.

Per zorgbehoevende persoon kan je als volgt mantelzorgverlof nemen:

  • ofwel 3 maanden voltijds;
  • ofwel 6 maanden halftijds of 1/5;
  • ofwel een combinatie van beide vormen van vermindering;
  • ofwel een combinatie van vermindering en volledige onderbreking

Je mag de 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon opsplitsen in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan. Je kan ook de 6 maanden halftijds of 1/5 verlof voor mantelzorg opsplitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan.

Partner Content