© BELGA

Meer controles bij langdurig zieken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft een plan klaar om meer controles uit te voeren bij langdurig zieken. Daarvoor zal het Rijksinstituut voor invaliditeit en ziekteverzekering (Riziv) een team van artsen inschakelen. Zieken worden ook al na een maand begeleid bij een terugkeer naar de werkvloer. Het plan start op 1 oktober.

Momenteel zijn er 370.000 werknemers langdurig ziek in België. Dat kost de overheid bijna 5 miljard euro aan uitkeringen. “Het doel is om mensen die kunnen werken zo snel mogelijk aan de slag te krijgen, desnoods deeltijds of in een aangepaste functie”, klinkt het op het kabinet-De Block.

Na een maand krijgen de zieken, op uitzondering van de zwaar zieken, al een vragenlijst toegestuurd om na te gaan hoe de zieken hun kansen op hervatting inschatten. Daarnaast gaat ook een team van artsen aan de slag dat jaarlijks 7.500 steekproeven zal uitvoeren.

Over de sancties voor wie hardnekkig weigert te werken, is nog geen duidelijkheid. De discussie komt vrijwel zeker opnieuw op tafel tijdens de begrotingsbesprekingen.

Intussen werkt De Block ook aan een nieuwe berekeningswijze voor de ziekte-uitkeringen. Het gaat om “een vereenvoudigings- en harmoniseringsoperatie, gezien het aantal premies en het zeer bonte karakter ervan”, zegt haar kabinet in Le Soir en La Libre Belgique.

Concreet wil De Block geen rekening meer houden met bepaalde inkomsten, zoals premies die gelinkt zijn aan de anciënniteit, bedrijfsgeschenken of overuren (als die minder dan tien procent van de totale verloning uitmaken). “Het is moeilijk te zeggen of en hoeveel elke uitkering zal zakken, want dat hangt af van de premies die iemand krijgt”, luidt het bij De Block. Haar kabinet wijst erop dat sommigen hun uitkering net zullen zien verhogen.

Partner Content