© Getty Images

Meer mensen willen controle over hun erfenis behouden

Plusmagazine.be Onlineredactie

Het aantal testamenten en zorgvolmachten zat vorig jaar in de lift. In 2021 steeg het aantal testamenten in ons land met +11,2% in vergelijking met 2020, het aantal zorgvolmachten met +15,8%.

Uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) blijkt dat het aantal geregistreerde testamenten in ons land in 2021 met +11,2% steeg. In België werden er in het afgelopen jaar 68.605 testamenten geregistreerd. Het merendeel in Vlaanderen: 47.048. Ook de de toename was het grootst in Vlaanderen: +14%, gevolgd door Wallonië met 17.302 testamenten (+5,3%) en Brussel met 4.255 testamenten (+6,8%).

Notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be: “We merken dat steeds meer mensen de controle willen behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving.”

Meer mensen willen controle over hun erfenis behouden
© Fednot

Testament terugvinden dankzij het Centraal Register

Alle testamenten waarvan sprake in de cijfers zijn ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten (CRT) dat wordt beheerd door Fednot. De testamenten zelf zitten niet in dit register. Wel gegevens over de identiteit van de persoon die het testament heeft opgemaakt, wanneer dat is gebeurd en via welke notaris.

Notaris Joni Soutaer: “Ook de naam van het notariskantoor dat het testament bewaart, zit in het register. Dankzij het CRT kunnen nabestaanden na een overlijden vlot achterhalen of er een testament is en bij welke notaris ze het kunnen opvragen.”

Het CRT bevat data van testamenten opgemaakt voor de notaris (de zogenaamde ‘authentieke testamenten’). Daarnaast bevat het CRT ook data van eigenhandig geschreven testamenten die nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden.

Zelf je testament opstellen?

Als je zelf een testament schrijft en het niet laat registreren via een notaris, bestaat de kans dat het nooit wordt teruggevonden en dus ook niet kan uitgevoerd worden.

Op eigen houtje een testament opstellen, vergroot de kans op formele of inhoudelijke fouten. Om geldig te zijn, moet je testament aan strikte voorwaarden voldoen. Bovendien kunnen erfgenamen de geestestoestand van de erflater achteraf ook veel minder in vraag stellen als het opstellen via een notaris gebeurt. Ook dit vermijdt discussies.

“Opletten dus als je zelf een testament neerpent, want anders kunnen je nabestaanden de geldigheid betwisten. Dat kan uitmonden in aanslepende procedures. Laat daarom je eigenhandig testament sowieso eens checken door een notaris. Vraag hem of haar meteen ook om het document te bewaren en te registreren.”

Ook zorgvolmachten kennen groeiend succes

Vorig jaar werden er 68.329 zorgvolmachten afgesloten in ons land, waarvan ruim 60.000 in Vlaanderen.

Notaris Joni Soutaer: “We merken dat mensen nog meer dan vroeger bezig zijn met hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren.”

Je kan één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.

In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen. Is er niets op voorhand geregeld met een zorgvolmacht, dan zal een bewindvoerder het vermogen beheren wanneer je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De aanstelling gebeurt dan via de rechtbank.

Meer mensen willen controle over hun erfenis behouden
© Fednot

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content