© Getty Images/EyeEm

Meer tijd voor aangifte nalatenschap

Als iemand overlijdt, moet de fiscus weten hoeveel de nalatenschap bedraagt om de erfbelasting te berekenen. Normaal heb je 4 maanden om de aangifte te doen. Nu krijg je in Vlaanderen wat meer tijd.

Erven is een federale materie, de belasting die je op een erfenis betaalt is een gewestelijke zaak. In Vlaanderen krijgen erfgenamen in deze coronatijd wat meer tijd om een aangifte van nalatenschap te doen bij het registratiekantoor. Zo’n aangifte is altijd verplicht, behalve als er geen onroerend goed in de nalatenschap zit, of bij heel kleine nalatenschappen waarop geen erfbelasting verschuldigd is.

In Vlaanderen moeten erfgenamen de aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel), binnen de 4 maanden na het overlijden (5 maanden bij een overlijden in een ander Europees land, 6 maanden in een land buiten Europa). Komt de aangifte te laat aan, dan riskeren de erfgenamen een belastingverhoging. Hoeveel hangt af van het al of niet tijd vragen van uitstel.

Tot 2 maanden na verstrengde coronamaatregelen

Erfgenamen mogen de aangifte zelf doen, maar meestal doen ze daarvoor beroep op een notaris. Dat is in deze coronatijd niet zo gemakkelijk. Daarom krijgen erfgenamen wat meer tijd. Ze moeten de aangifte van nalatenschap ten laatste indienen 2 maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen. Vandaag loopt die periode tot 3 mei, dus erfgenamen hebben tijd tot 3 juli om een aangifte in te dienen zonder dat ze het risico lopen op belastingverhoging. De indieningstermijn wordt verlengd als de verstrengde maatregelen nog langer van kracht blijven. De erfgenamen hoeven dit uitstel niet zelf aan te vragen.

Meer info over de aangifte nalatenschap: www.notaris.be

Partner Content