© Getty Images/iStockphoto

Meer tijd voor een zorgkrediet

De reglementering van het tijdskrediet verandert met de regelmaat van de klok. Opnieuw staan een aantal nieuwigheden op stapel.

Bij een tijdskrediet moet je je altijd drie vragen stellen:

  • Heb ik recht om mijn loopbaan te onderbreken? Deze vraag slaat op de voorwaarden waaraan je moet voldoen bij je werkgever. Ze staan opgesomd in de nationale cao nr.103 (dus van toepassing voor alle werknemers in de privésector): bv. anciënniteitsvereiste, minimum en maximumduur,...
  • Heb ik recht op uitkeringen voor de periode dat ik mijn loopbaan onderbreek? Deze vraag slaat op de voorwaarden waaraan je moet voldoen volgens de reglementering van de RVA. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1 januari 2015.
  • Is deze periode gelijkgesteld voor mijn pensioen? Dit behoort tot de pensioenmaterie..

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) sloten een akkoord om een aantal aanpassingen te doen van cao nr.103. De nieuwe regeling zal in werking treden op hetzelfde ogenblik als het koninklijk besluit dat de uitkeringen regelt en uiterlijk op 01.04.2017.

Vanaf dan zal je langer tijdskrediet kunnen nemen als je een zorgmotief hebt.

We frissen even op: heb je geen geldige reden om een tijdskrediet te nemen, dan is er sprake van een ‘ongemotiveerd tijdskrediet‘. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je het nog wel nemen, maar je krijgt er al een tijdje geen uitkering meer voor. Van zodra de nieuwe regels in voege gaan (dus uiterlijk op 1/4/2017), wordt het ongemotiveerd tijdskrediet afgeschaft. Dit betekent dat het niet meer kan aangevraagd worden. Voor werknemers die reeds in het systeem zitten, verandert er niets.

Voor een gemotiveerd tijdskrediet kan je wel een uitkering krijgen. Dit zijn de mogelijke motieven:

  • Je wil een erkende opleiding volgen
  • Je wil zorgen voor je kind dat jonger is dan 8 jaar
  • Je wil zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2e graad
  • Je wil voor je gehandicapt kind jonger dan 21 jaar zorgen.
  • Je wil palliatieve zorg verstrekken

Wat de zorgmotieven betreft, zal je dat voortaan voor 51 maanden kunnen aanvragen. Zo kunnen werknemers werk en zorg beter combineren. Neem je een tijdskrediet om een opleiding te volgen, dan blijft de maximumduur 36 maanden.

Let op, per motief verschilt de minimumduur.

Je vindt de regels in cao nr. 103 van de NAR op www.cnt-nar.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content