© Getty Images/Westend61

Moet je een verkochte woning opnemen in je belastingaangifte?

We hebben vorig jaar ons huis verkocht waar we al bijna 50 jaar woonden en wonen nu in een gehuurde serviceflat. Moeten we de som die we ontvangen hebben opnemen in onze aangifte? Deze vraag stelde een lezer.

Binnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse aangifte van onze inkomsten van vorig jaar. Dat zijn onder meer je beroepsinkomsten, roerende inkomsten (uit bankrekeningen, obligaties, aandelen,...), onroerende inkomsten (uit huizen, appartementen, gronden). Een groot deel van de belastingplichtigen krijgt een vooraf ingevulde aangifte. Dit is een voorstel van de belastingadministratie die ervan uitgaat dat ze over alle gegevens beschikt om je een voorstel te kunnen doen. Je controleert dit uiteraard. Zijn de ingevulde gegevens correct en volledig, dan moet je niets meer doen. Je hoeft niet te ondertekenen en terug te sturen. Er kan natuurlijk iets veranderd zijn in 2019 waar de fiscus (nog) niet van op de hoogte is.

Stel bijvoorbeeld dat je in 2019 je gezinswoning verkocht hebt en dus geen eigenaar meer bent. Je hebt dan geen ‘onroerend inkomen’ meer. Maar wat met de som die je hebt ontvangen? Beschouwt de fiscus dit als een ‘inkomen uit onroerend goed’? Moet je die som aangeven en word je daarop belast?

Je huis verkopen wordt als het ‘normaal beheer van je privévermogen’ beschouwd. Je hoeft dat niet aan te geven en je wordt er niet op belast. Enkel bij een ‘abnormaal beheer’ zal je bij de verkoop van een huis belast worden op de meerwaarde aan een tarief van 33%. Je huis verkopen waar je 50 jaar in gewoond hebt is ‘normaal beheer’.

Er bestaat ook een belasting voor de ‘snelle meerwaarde’. Wie een gekocht onroerend goed al binnen een bepaalde termijn (5 jaar voor gebouwen, 8 jaar voor gronden) opnieuw verkoopt, betaalt een meerwaardebelasting van 16,5% plus gemeentebelasting. De datum van de notariële akte telt. De meerwaarde wordt dan gezien als ‘divers inkomen’. Daar bestaat een uitzondering op voor de gezinswoning. Als je je gezinswoning hebt verkocht en je hebt die woning minstens 6 maanden bewoond in de periode van 12 maanden voor de verkoop, dan word je niet belast op de meerwaarde.

Meer info over wat precies roerende en onroerende inkomsten zijn en welke je moet aangeven en welke niet vind je op www.financien.belgium.be, belastingaangifte

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content