© Getty Images/iStockphoto

Nieuw: vrij aanvullend pensioen voor werknemers

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde de invoering goed van een vrijwillig aanvullend pensioen voor werknemers. Via dit systeem kunnen werknemers die geen (of een heel laag) aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever toch extra sparen voor hun pensioen.

Vandaag kent ons pensioensysteem drie pijlers: het wettelijke pensioen, het aanvullend pensioen via inhoudingen op het loon, mede gefinancierd door de werkgever en het individueel pensioensparen bij de bank of bij een verzekeraar. Daarnaast kan je best ook zelf nog wat sparen. Dit sparen dat niet fiscaal gestimuleerd wordt, wordt aangeduid als de vierde pensioenpijler. En dan is er ook nog het eigen huis dat wel eens de vijfde pensioenpijler wordt genoemd.

Aanvullend pensioen

Niet elke werkgever biedt een tweede pijler aan het personeel aan. Nochtans kan het interessant zijn voor werknemers om via inhoudingen op het loon nog een bijkomend spaarpotje op te bouwen voor hun pensioen. Vandaar dat er al enige tijd sprake is van een bijkomende vorm van aanvullend pensioen, die ook in het regeerakkoord staat. Het wetsontwerp van minister van Pensioenen Bacquelaine werd in de commissie aangenomen. Het is de bedoeling dat het in werking zou treden tegen 1 januari 2019.

Enkel werknemersbijdragen

Een werknemer die geen (of een hele lage) tweede pijler krijgt via de werkgever, kan vrijwillig en op individuele basis beslissen om een vrij aanvullend pensioen te beginnen opbouwen. Hij moet dit melden aan zijn werkgever, die het gewenste deel van het loon zal inhouden en doorstorten naar de pensioeninstelling. Die kan de werkgever zelf kiezen, in functie van het gewenst risicoprofiel en rendement. Er geldt een maximum spaarbedrag van 3% van het jaarlijks brutoloon.

Voor alle duidelijkheid, het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) wordt enkel gefinancierd met werknemersbijdragen. De bijdragen worden gefinancierd door een inhouding op het nettoloon. De werkgever betaalt geen bijdragen. Het VAPW staat ook op naam van de werknemer en wordt door hem afgesloten.

Fiscale ondersteuning

De fiscale en parafiscale voordelen die de werknemer geniet in een tweede pijlerplan, zullen dezelfde zijn bij dit aanvullend pensioen. Er zijn dus geen RSZ-werknemersbijdragen verschuldigd en er is een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting. Net zoals bij de tweede pijler betaalt de werknemer wel een eindbelasting van 10% en een solidariteitsbijdrage. De werknemer kan altijd beslissen om te stoppen met bijdragen te laten doorstorten. Deze vrijwillige tweede pijler zal ook beschikbaar zijn voor contractuele ambtenaren.

Het ‘gewoon’ aanvullend pensioen

Werk je in een bedrijf dat wel een collectieve groepsverzekering aanbiedt, dan verandert er ook een en ander. Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden meer opgelegd worden. Als werknemer zal je dan vanaf dag één een aanvullend pensioen opbouwen.

Partner Content