© Getty Images

Nieuwe vakantiereglementering op komst

De zomer lonkt, we wisselen weetjes uit over vakantiebestemmingen, ver of dichtbij. Op het vlak van vakantiereglementering is er dit jaar niets nieuws onder de zon. Volgend jaar wel.

Werk je in de privé-sector, dan krijg jij vakantiedagen en vakantiegeld op basis van je prestaties van vorig kalenderjaar. Je hebt recht op 20 dagen (in de 5-dagenweek) wettelijke vakantie. Daarbovenop kan jij extra ‘conventionele’ verlofdagen hebben in je bedrijf.

Je hebt recht op enkel vakantiegeld (je wordt betaald als je een dag verlof neemt) en dubbel vakantiegeld (je krijgt een extra som, vaak betaald in de maand mei). Voor volgend vakantiejaar (2024) zijn er een paar wijzigingen op til.

Niet-opgenomen vakantiedagen

Heb jij op het einde van 2023 nog wettelijke vakantiedagen over, dan kan je die niet zomaar overdragen naar het volgende kalenderjaar, 2024. Jouw werkgever zal die niet opgenomen dagen wel moeten uitbetalen.

Dit verandert vanaf het vakantiejaar 2024. In bepaalde gevallen zal jij dan je niet opgenomen vakantiedagen kunnen overdragen: als je door een (arbeids)ongeval of (beroeps)ziekte niet al je verlofdagen kan opnemen, of omwille van moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, verlof voor pleegzorg of langdurig pleegouderverlof. Je zal die dagen zelfs 24 maanden kunnen overdragen, dus tot eind 2026.

Je niet opgenomen conventionele dagen (extralegaal verlof) kan je meestal vandaag ook al overdragen.

Ziek geworden tijdens je vakantie

Word je ziek tijdens je verlof, dan wordt dit nu toch als verlofperiode beschouwd.

Daar komt verandering in vanaf vakantiejaar 2024. De Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’ verplicht ons land tot aanpassing van de reglementering, en zegt dat “De minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet door een financiële vergoeding kan worden vervangen, behalve in geval van beëindiging van het dienstverband.” Met andere woorden: je hebt recht op minstens 4 weken vakantie, met doorbetaling van je loon. Je zal dan wel je werkgever onmiddellijk moeten verwittigen en een medisch attest voorleggen (dit laatste moet nog in wetgeving gegoten worden). Je kan die dagen dan later nemen. Het is niet zo dat je vakantieperiode dan automatisch verlengd wordt!

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content