© Getty Images/iStockphoto

Notarissen, accountants en belastingconsulenten lanceren effectenregister

De beroepsfederaties van de notarissen (Fednot) en de accountants en belastingconsulenten (IAB) hebben een elektronisch effectenregister gelanceerd. Dat initiatief moet de betrouwbaarheid verhogen van de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie die aandeelhouder bezit.

‘Het effectenregister is geen overbodige luxe, nu bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen’, klinkt het bij de twee federaties.

Het nieuwe platform moet daarnaast ook de administratieve rompslomp voor bestuurders van bedrijven verminderen, en op termijn ook die van kredietverstrekkers en andere dienstverleners.

De gegevens in een aandelenregister zijn ‘essentieel voor de goede werking van elke onderneming’, klinkt het. Fednot en IAB noemen onder meer het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging en de vereffening.

‘Maar vandaag zijn dat vaak logge boeken die bovendien soms zoek geraken’, zegt IAB-ondervoorzitter Bart Van Coile. ‘Maar het belangrijkste nadeel is wel dat de gegevens die erin zijn opgenomen, kunnen worden gemanipuleerd. Dat kan leiden tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke procedures. Onze opzet was om met de huidige technologische mogelijkheden tegemoet te komen aan de eisen van het moderne ondernemersklimaat.’

Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Op 1 mei treedt ook het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking, en dit register kan daarbij helpen. ‘Ondernemingen zullen hun statuten moeten aanpassen’, zegt Jan Sap, directeur-generaal bij Fednot. ‘Het is belangrijk dat ze hun aandeelhouders tijdig kunnen opsporen en bijeenroepen.’

Daarnaast past het register ook in de UBO-verplichtingen. Tegen eind september moeten bedrijven de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan een kwart van de aandelen in handen hebben. Met het register kan deze informatie automatisch aan de overheid bezorgd worden.

Partner Content