© Getty Images

Ombudsman verzekeringen ontving in coronajaar 13 procent meer aanvragen

De Ombudsman verzekeringen ontving in 2020 7.629 vragen om tussenkomst, een stijging van 13 procent tegenover 2019. Vooral in de annulatieverzekering liet de coronapandemie zich voelen, met 91 procent meer vragen: 602 tegenover 316 in 2019.

In 37 procent van de dossiers was de vraag niet gegrond en kreeg de consument daarover een precieze toelichting. Nog 307 dossiers van 2020 (4 pct) waren op 15 februari 2021 nog in onderhandeling. In 2.088 gevallen (27 pct) heeft de Ombudsman de consument doorverwezen naar de klachtendiensten van de verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen en in 431 gevallen naar een andere bemiddelingsdienst.

De Ombudsman registreerde 357 vragen die rechtstreeks gelinkt waren aan de coronacrisis. Twee derde hiervan hadden betrekking op de annulatieverzekering. Door het ingestelde uitreisverbod zag de consument zich genoodzaakt zijn reis te annuleren en betwistte hij de weigering tot tussenkomst van de verzekeraar. “De consument kon moeilijk begrijpen dat zijn verzekeraar niet tussenkomt wanneer hij niet op reis mocht vertrekken door de coronamaatregelen. De meeste consumenten werden vergoed via een voucher van het reiskantoor.”

Tijdens de lockdowns nam de consument ook de tijd om zijn verzekeringspolissen en schadegevallen te evalueren en vragen te stellen over bepaalde onduidelijkheden. Hierdoor is er onrechtstreeks een grote stijging van de aanvragen in de levens- en brandverzekering, met respectievelijk 10 en 7 procent. In de tak autoverzekeringen waren er 8 pct minder aanvragen.

In de categorie alle risico (gsm, pc, smartphone) steeg het aantal aanvragen sterk: van 242 naar 600 vorig jaar. “Die verzekeringen worden dikwijls aangeboden in grote winkels met huishoudapparatuur door verkopers die gespecialiseerd zijn in elektronica, maar slechts een beperkte kennis hebben van verzekeringen. Een vaak gehoorde klacht is dat ze onder druk werden gezet om een verzekering af te sluiten zonder dat ze op de hoogte waren van de voorwaarden en de inhoud van het contract. Aangezien de premies vaak maandelijks zijn, beseft de consument pas heel laat welk totaalbedrag hij jaarlijks uitgeeft aan de gsm-verzekering”, luidt het.

“De nevenverzekeringstussenpersonen zouden de verzekeringsproducten die ze aanbieden, beter moeten kennen, en hun klanten beter moeten informeren. Op de website van de winkels in kwestie zou ook duidelijke informatie moeten staan over de omvang van de dekkingen, de jaarlijkse prijs en de opzegmodaliteiten. Zo niet moeten de verkooppraktijken meer worden gecontroleerd”, stelt het jaarverslag.

Partner Content