Jean-Pierre uit Verviers maakt ambachtelijke kaarsen. © G.F.

Ondernemen na je pensioen: er bestaan nog veel misverstanden

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Sinds 1 januari 2015 mag een gepensioneerde 65-plusser of elke gepensioneerde die een loopbaan van minstens 45 jaar heeft, onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioenrechten te verliezen. Door deze versoepeling werd verwacht dat het aantal bijklussende gepensioneerden exponentieel zou toenemen. Maar is dat zo? Delta Lloyd Life trok het na.

Annelore Van Herreweghe, woordvoerder bij Delta Lloyd Life: “We zien inderdaad een duidelijke stijging op twee fronten. Zowel het aantal zelfstandigen dat actief blijft na hun pensioen stijgt, als het aantal starters dat na hun pensioen met een zelfstandige activiteit begint. In deze laatste groep zien we een stijging van maar liefst 60% over de laatste 5 jaar. En daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo hebben de resultaten van ons eigen onderzoek aangetoond dat 56% van de actieve Belgen zich zorgen maakt over zijn toekomstige financiële situatie na de pensioenleeftijd. Daarnaast is slechts 21% ervan overtuigd dat de overheid, ondanks recente maatregelen, de pensioenen in de toekomst zal kunnen blijven betalen. Nog volgens ons onderzoek, vindt slechts 16% dat hij voldoende beschermd is en verwacht 73% van de ondervraagden dat de overheid de sociale zekerheid verder zal moeten afbouwen. Dé oplossing om tegemoet te komen aan de schrik van velen, is eenvoudig: langer werken. En we zien dat mensen met een passie en veel goesting net dan de stap zetten om een zelfstandige activiteit op te starten.”

Hardnekkige misverstanden

Het onderzoek peilde ook naar het aantal werknemers dat een hobby, passie of een idee heeft die hij of zij na pensionering om wil vormen tot een eigen zaak. Wat blijkt? 32% van de werknemers zit met een idee, 25% heeft zin om dat idee uit te voeren en een eigen zaak te beginnen, maar slechts 4% maakt daar ook effectief werk van.

Waarom is er zo’n groot verschil tussen het aantal mensen dat zin heeft om te starten en zij die uiteindelijk de stap zetten tot effectieve realisatie van hun plannen? “Uit ons onderzoek blijkt dat 60% van de respondenten angst heeft voor een (gedeeltelijk) verlies van het wettelijk pensioen,” licht Annelore Van Herreweghe toe. “Daarnaast vreest 51% ook voor het (gedeeltelijk) verlies van de sociale bescherming. Beide percepties zijn echter volledig fout! Sinds 1 januari 2015 mogen gepensioneerden van minstens 65 jaar oud of met een loopbaan van 45 jaar onbeperkt bijverdienen. Bovendien is het ook zo dat men het statuut van gepensioneerde werknemer met alle verworven rechten daaraan gekoppeld behoudt.”

Andere struikelblokken

Het onderzoek legt nog een aantal struikelblokken bloot:

  • 60% wil geen financiële investeringen doen of financiële risico’s lopen.
  • 56% heeft geen zin om sociale bijdragen te moeten betalen zonder daar iets voor terug te krijgen.
  • 44% stelt zich vragen bij hun gezondheid. Wat als het op een dag niet meer lukt?
  • 56% wordt afgeschrikt door de administratieve lasten.
  • 48% wordt door psychologische en sociale druk, de angst om te falen, ervan weerhouden een eigen zaak te starten.

De drijfveren

Vooral maatschappelijke drijfveren zetten mensen ertoe aan om na hun pensionering een zelfstandige zaak te starten:

  • 89% wil actief blijven
  • 78% wil zijn sociale contacten onderhouden
  • 76% wil zich nuttig voelen
  • 70% wil mensen blij maken
  • 69% wil een uitdaging hebben

77% van de ondervraagden geeft aan dat ze een zaak wil opstarten om er financieel beter van te worden.

Lees ook: 9 vragen over zelfstandige activiteit na pensionering

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content