© Getty Images/iStockphoto

Online bieden in 8 vragen

Jan Roodhooft Advocaat

Je wil graag een bod uitbrengen op een horloge, een kunstwerk, een partij wijn via een online veiling, maar je hebt koudwatervrees? In acht vragen en antwoorden helpen we je een eind op weg.

1 Is bieden ook kopen?

Een bod uitbrengen op een online veiling is inderdaad vaak even bindend als een bod doen in het echt. Tenzij de algemene voorwaarden uitdrukkelijk vermelden dat het bod niet bindend is. Vind je hier niets over terug, ga er dan vanuit dat je bod bindend is, want als er een akkoord is over het product en de prijs ontstaat er een verkoopovereenkomst. Dat is ook zo op veilingsites zoals eBay.

2 Waarop moet je letten voor je een online bod doet?

Voor je een bod uitbrengt, pluis je best eerst de algemene voorwaarden van de site uit, want daarin staan jouw rechten en plichten vermeld. Je kan trouwens maar een bod uitbrengen als je met die voorwaarden instemt. Probeer zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van de site. Kijk of er (voldoende) recensies zijn van andere gebruikers. Ook de verplichtingen die de verkopers opgelegd krijgen, kunnen een aanwijzing zijn voor de betrouwbaarheid: hoe strenger die verplichtingen, hoe beter je als koper beschermd bent.

Let ook op de waarde van de aangeboden producten. Sommige websites vermelden een geschatte waarde, soms vastgesteld door een eigen expert. Maar met zo’n schatting kom je niet ver als later blijkt dat je een kat in een zak hebt gekocht. In de algemene voorwaarden van de site is dan vaak een clausule opgenomen die zegt dat de beheerder van de site niet aansprakelijk kan worden gesteld als de schatting niet overeenstemt met de realiteit. Uitkijken dus!

3 Welke plichten heeft de beheerder van de veilingwebsite ?

Vaak zal de beheerder van de site zijn verantwoordelijkheid beperken door aan te geven dat de website slechts een tussenkanaal is tussen koper en verkoper. Zo kan hem nauwelijks iets ten laste worden gelegd als het misgaat. Alle verplichtingen worden dan bij de koper en de verkoper gelegd die via de site iets aanbiedt. Soms verwijst de site naar een buitenlands rechtsstelsel om te bepalen wat de rechten en plichten zijn. Let ook daarmee op!

4 Aan welke bijkomende kosten mag je je verwachten?

Wat je biedt is niet altijd wat je betaalt. Het kan dat je bovenop het geboden bedrag nog btw verschuldigd bent. Er kunnen ook veilingkosten worden aangerekend, die algauw oplopen tot 20% en meer. En wellicht moet je ook nog verzendingskosten betalen. Bevraag je dus goed over de totale kosten voor je een bod doet.

5 Moet je voor of na de levering betalen?

Meestal moet je eerst betalen en krijg je pas nadien de goederen geleverd. Kijk daarom na of de website een systeem voorziet waarbij je geld geblokkeerd wordt tot je de levering bevestigt. Zo niet riskeer je je geld kwijt te zijn en nooit te ontvangen waarvoor je betaald hebt. Maak hoe dan ook duidelijke afspraken met de verkoper over de prijs en de levering, en over de manier van betalen. En schrijf geen grote bedragen over aan iemand die je niet kent. Vraag zeker de adresgegevens van de verkoper en probeer via www.infobel.be of www.wittegids.be te achterhalen of ze kloppen. En handel bij voorkeur met mensen die al langer op online veilingen actief zijn.

6 Kan je je nog bedenken?

Als je producten online koopt van een handelaar, beschik je over een bedenktijd. Bij een aankoop via een online veiling ligt dat niet altijd zo eenvoudig. Je zal moeten nagaan wie de aanbieder van het product is: de website fungeert immers slechts als tussenkanaal. Is er sprake van een buitenlandse (veelal niet-Europese) site, dan kunnen er andere regels van toepassing zijn. Als degene die het product op de site aanbiedt een handelaar is en jij een consument, dan heb 14 dagen bedenktijd. Is de aanbieder op de site net als jij een particulier, dan heb je geen bedenktijd. Lees ook hier nogmaals aandachtig de algemene voorwaarden. Sommige sites vermelden dat je verklaart de goederen te hebben bekeken op een kijkdag, zodat er geen sprake is van een verkoop op afstand. Je hebt dan volgens hen zelfs geen bedenktijd als je iets van een handelaar koopt.

7 Welke garantie heb je?

Is de site een tussenkanaal en is de verkoper een handelaar, dan heb je recht op twee jaar garantie. Voor tweedehandsgoederen kan een kortere termijn worden afgesproken, maar nooit minder dan één jaar. Is de aanbieder een andere consument, dan heb je als koper geen garantie, tenzij je daarover een overeenkomst sluit. Je kan dan enkel terugvallen op de wettelijke spelregels rond zichtbare en verborgen gebreken. Koop je van een particulier, dan is er geen waarborg voor zichtbare gebreken, eventueel wel voor onzichtbare. Koop je via een buitenlandse site, dan gelden de buitenlandse regels over de garantie.

8 Kan je een huis kopen via een online veiling?

Dat kan, maar wij Belgen blijken toch niet zo happig te zijn om een huis te kopen via een online veiling. In 2011 startte de Federatie van notarissen met Notaclick. Via deze beveiligde online veiling werden tot nog toe zo’n 1.000 huizen verkocht. Geen stormloop, dus. Momenteel werkt de Federatie aan een nieuwe gebruiksvriendelijke tool, die in 2018 klaar moet zijn.

Andere online veilingsites voor de verkoop van huizen, zoals Eenmaal, andermaal kwamen en gingen weer.

Hier kan je zaakjes doen

Bij een uitverkoop door faling of stopzetting kan je vaak koopjes doen. Veel consumptiegoederen of (bouw)materialen worden dan online geveild. Neem alvast een kijkje op www.faillissementsdossier.be/nl/veilingen, www.openbare-verkopen.be, www.veilingkavels.be of finshop.belgium.be/nl/openbare-verkopen. Hou wel de bijkomende kosten in het oog. Of raadpleeg Okazoom (www.okazoom.com) waar je bijvoorbeeld kan bieden op leuke objecten gesigneerd door artiesten. De opbrengst gaar naar een goed doel.

Partner Content