© Getty Images

Opnieuw meer 65-plussers in het onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 bleven 619 leerkrachten aan de slag nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hadden bereikt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karolien Grosemans opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts.

Dat een personeelslid na de leeftijd van 65 jaar onder bepaalde voorwaarden volwaardig aan de slag blijft in het onderwijs, is mogelijk sinds 1 september 2012. De laatste vijf schooljaren is dit aantal gestegen van 350 in 2016-2017 tot 619 in 2020-2021. Een toename van meer dan 75 procent.

“In tijden van acuut lerarentekort is het een goede zaak dat gepensioneerde leerkrachten die willen lesgeven dat ook doen. Bovendien brengen ze een schat aan kennis, ervaring en klasmanagement met zich mee”, zegt Grosemans.

Het voorbije schooljaar werkten 341 mannen en 278 vrouwen verder na de leeftijd van 65 jaar. Dat is opvallend, zegt Grosemans, aangezien er veel meer vrouwen dan mannen in het onderwijs werken. Ze vermoedt dat dit verschil te maken heeft met de vervrouwelijking van het lerarenkorps. “Vroeger trok het lerarenberoep gewoon meer mannen aan en dat zie je nu in de cijfers terug.”

De meeste leerkrachten die na hun 65ste doorwerken zijn tussen 65 en 67 jaar oud. Twintig leerkrachten zijn ouder dan 75, één leerkracht is 80 jaar oud. Ook het aantal leerkrachten dat minstens een tijdelijke opdracht aanvaardde na hun pensionering nam toe. Vorig schooljaar waren dat 1.129 leerkrachten. In totaal registreerde deze groep 4.492 opdrachten, 225 personeelsleden presteerden zelfs een volledig uurrooster.

Ook al heet het dat de inschakeling van pensioengerechtigde leekrachten geen strucuturele oplossing is voor het lerarentekort, wil minister Weyts deze groep nog meer aantrekken om directies de nodige ademruimte te geven. Hij wil daarom werk maken van een fiscale vrijstelling voor iedere gepensioneerde leerkracht die wil bijverdienen. Het Belang van Limburg weet dat Weyts daarom een brief aan federaal pensioenminister Karine Lalieux stuurde waarin hij ervoor pleit de cumulatie-uitzondering die tijdens de coronacrisis werd ingevoerd en nog tot 30 september loopt, permanent te maken. Door die uitzondering konden gepensioneerden het afgelopen anderhalf jaar onbeperkt bijverdienen bovenop hun pensioen als ze binnen een cruciale sector actief waren, zoals de gezondheidszorg of het onderwijs.

Partner Content