© belga

Organisaties vragen fysieke hulp voor kwetsbaren bij invullen belastingaangifte

Belastingsdiensten moeten opnieuw fysieke zitdagen organiseren om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Die oproep doen verschillende organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, Vlaamse Ouderenraad en Samenlevingsopbouw. Zij merken dat kwetsbare mensen en mensen die niet de juiste digitale vaardigheden bezitten, problemen ondervinden om hun belastingaangifte correct in te vullen.

Veel inloopcentra, buurthuizen en ouderenverenigingen zijn tijdens de pandemie open gebleven. Zij krijgen nu veel mensen over de vloer die vragen hebben over hun belastingaangifte, terwijl hun medewerkers daar niet altijd de juiste expertise voor hebben. Net voor die kwetsbare mensen is hun belastingaangifte correct invullen heel belangrijk. “Ouderen of mensen in armoede kunnen het zich niet permitteren om boetes te moeten betalen, of belastingteruggaven te mislopen waar ze mogelijk wel recht op hebben”, zegt Sofie Sas van Samenlevingsopbouw.

De fysieke zitdagen voor hulp bij belastingaangiften zijn stopgezet door de pandemie en dat terwijl bij veel mensen de aangiften moeilijker zijn geworden. De telefonische hulp is voor sommige personen genoeg, maar voor veel ouderen, laaggeletterden of anderstaligen is dit nog steeds onvoldoende, zeggen de organisaties.

Personen die vorig jaar hulp ontvingen en hun aangifte digitaal deden, moeten dit jaar opnieuw hulp zoeken want zij zullen geen papieren aangifte meer krijgen. Ook dat moet anders vindt Delphine Schedin van OKRA. “Het moet makkelijker zijn voor mensen om een papieren belastingaangifte te ontvangen, onafhankelijk hun digitale vaardigheden.”

De organisaties vragen om lokale zitdagen te organiseren voor kwetsbare groepen én om ervoor te zorgen dat iedereen hier eenvoudig terecht kan. Deze moeten dus goed gecommuniceerd worden en digitale drempels moeten weggewerkt worden. “We zijn absoluut niet tegen digitalisering maar ervaren vandaag dat deze niet voor iedereen werkt en er dus mensen uit de boot vallen”, geeft Sas aan.

Partner Content