© belga

Overstromingen: steunmaatregelen voor zelfstandigen

Sommige zelfstandigen werden door de overstromingen opnieuw gedwongen om hun activiteiten te onderbreken. Waar heb je recht op als je als zelfstandige door deze natuurramp bent getroffen? Valérie Mawet, Legal Expert bij Partena Professional, geeft toelichting.

Komt deze natuurramp in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Natuurrampen zijn een van de vijf situaties waarin de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht (= gedwongen onderbreking) wettelijk voorziet. Je kan er beroep op doen als je om deze reden wordt getroffen. Je moet alle zelfstandige beroepsactiviteiten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Bovendien moet de onderbreking buiten jouw macht liggen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht?

1. Je moet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende de vier kwartalen die voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op dat van de natuurramp, m.a.w. gedurende het kwartaal van de gedwongen onderbreking en gedurende de drie kwartalen die daaraan voorafgingen. In deze omstandigheden vangt de onderbreking aan op de datum waarop de overstromingen plaatsvonden. Als je getroffen bent door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021, moet je dus ten minste sinds het 4e kwartaal van 2020 bijdrageplichtig zijn.

2. Je moet bijdrageplichtig zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot met het maxistatuut of je moet begunstigde van artikel 37 zijn die dezelfde sociale bijdragen verschuldigd is als een zelfstandige in hoofdberoep.

3. Je moet daadwerkelijk vier kwartalen sociale bijdragen hebben betaald over een referentieperiode van zestien kwartalen voorafgaand aan de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de overstromingen plaatsvonden.

4. Tijdens deze periode mag je geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen.

5. Tijdens deze periode mag je ook geen vervangingsinkomen ontvangen.

6. Je moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan je een uitkering krijgen die evenredig is met de duur van de onderbreking per periode van 7 opeenvolgende dagen (toepassing van de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht). Dit bedrag is 329,38 euro (zonder persoon ten laste) en 411,60 euro bruto (met persoon ten laste) voor een eerste periode van 7 dagen en loopt op tot 1.317,52 euro en 1.646,38 euro bruto na meer dan 28 dagen.

Deze financiële uitkering in het kader van het klassieke overbruggingsrecht kan in dezelfde maand niet worden gecumuleerd met een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan je aanvraag indienen door het online-aanvraagformulier te downloaden.

Zijn er nog andere betalingsfaciliteiten?

Naast de aanvraag voor het klassieke overbruggingsrecht kan je ook uitstel van betaling krijgen van de voorlopige sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021, kan je een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2021 vragen en kan je een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021 indienen.

Bron: Partena Professional

Partner Content