© Getty Images/fStop

Pensioenaanpassingen op 1 juli 2023

Het pensioen wordt geïndexeerd. Op 1 juli 2023 is er ook een vaste jaarlijkse welvaartsaanpassing voor pensioenen die 5 jaar geleden ingegaan zijn. Ook het gewaarborgd minimumpensioen en de IGO worden verhoogd.

Naast de indexering van de pensioenen is er een aanpassing van 2% voor de pensioenen (andere dan de minimumpensioenen) die exact 5 jaar geleden zijn ingegaan. Op 1 juli 2023 worden de pensioenen, ingegaan in 2018, automatisch verhoogd met 2%. Dit soort verhogingen voor bepaalde groepen gebeurt traditioneel via de tweejaarlijkse welvaartsenveloppe.

Ook het gewaarborgd minimumpensioen stijgt met 2% op 1 juli 2023. Dit jaar zijn de voorwaarden om recht te hebben op een minimumpensioen nog de oude, maar vanaf 2024 worden ze in principe verstrengd. Die verstrengde voorwaarden maken deel uit van de pensioenhervorming die vorige zomer in een akkoord werd gegoten, maar dit is nog niet omgezet in wetgeving. Vandaag moet je minstens 2/3 van een volledige loopbaan gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor een gewaarborgd minimumpensioen voor voltijdse werknemers. Voor de meeste werknemers komt dit overeen met 30 jaar. Elk van die loopbaanjaren moeten minstens 208 dagen tellen.

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgt ook met 2% op 1 juli. Dit is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

En dan zijn er nog de pensioenen die ingegaan zijn voor 2008. Die worden op 1 juli 2023 automatisch verhoogd met 1,2% voor gepensioneerden die geen gewaarborgd minimumpensioen krijgen.

Je kan ook meer dan één uitkering ontvangen. Als je voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan heb je recht op meerdere verhogingen. Maar er zijn wel cumulatieregels, waardoor je mogelijk niet de volledige verhoging voor elke uitkering krijgt. De cumulatieregels vind je op www.sfpd.fgov.be .

Bron: Federale pensioendienst

Partner Content