© belga

Pensioenhervorming: de nieuwe voorstellen

Minister van Pensioenen Karine Lalieux komt met nieuwe voorstellen om bepaalde aspecten van de pensioenhervorming die in juli 2022 werd goedgekeurd bij te sturen. Volgens het kabinet van Lalieux zullen de voorstellen de volgende drie weken in de ministerraad worden besproken.

Bij gebrek aan een betaalbaar pensioenplan houdt de Europese Unie 850 miljoen euro relancesteun aan ons land in. De Commissie valt vooral over de pensioenbonus uit het pensioenplan van vorige zomer, die te duur zou uitvallen. Daarom komt minister van Pensioenen Karine Lalieux met zes nieuwe voorstellen om het pensioenplan van de federale regering betaalbaar te houden. Daarbij lijken enkele taboes te sneuvelen.

Vervroegd pensioen

Vervroegd pensioen voor wie 42 jaar heeft gewerkt. De minister wil voor het vervroegd pensioen voor iedereen gelijke criteria. De leeftijdsvoorwaarde zou dus worden geschrapt.

Gelijke toegang tot minimumpensioen

Lalieux wil de toegang tot het minimumpensioen gelijkschakelen. Dat zou voor iedereen 30 gewerkte jaren moeten betekenen, in plaats van 30 jaar voor werknemers of zelfstandigen nu en 20 jaar voor ambtenaren.

Hogere belasting op hoog aanvullend pensioen

Wie een wettelijk pensioen heeft, betaalt daarop 31 procent belastingen. Door het belastingvoordeel is dat bij het aanvullend pensioen maar 10 procent. Lalieux wil die “fiscale onrechtvaardigheid” wegwerken door hogere belastingen te heffen op wie voor zijn aanvullend pensioen een hoog kapitaal heeft opgebouwd.

Perequatie

Lalieux wil het mechanisme aanpassen waarbij de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de weddes van de ambtenaren. Die stijging wil ze plafonneren tot maximaal 0,5 procent. Voor de allerhoogste ambtenarenpensioenen zou er een stijging met een maximaal forfaitair bedrag komen.

Zieke ambtenaren later met pensioen

Nu kunnen ambtenaren bij langdurige ziekte al vroeg met pensioen worden gestuurd, waardoor ze de facto vaak voorgoed buiten de arbeidsmarkt vallen. Lalieux wil daarom het tijdelijk ziektepensioen van 2 jaar verlengen om te vermijden dat die mensen worden uitgerangeerd.

Meer 60-plussers aan het werk

Meer mensen langer aan het werk houden is het recept om de pensioenen betaalbaar te houden. Dat is volgens Lalieux ook een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Omdat het daar beter kan, wil ze werkgevers beboeten die te weinig 60-plussers in dienst hebben.

Enkele reacties

De werkgevers missen in de nieuwe pensioenvoorstellen van minister Karine Lalieux een koppeling met de uittredingssystemen. “Het heeft geen zin om van brugpensioenen, landingsbanen... een quasi recht te maken, maar aan de andere kant bedrijven te beboeten als ze te weinig mensen in dienst hebben”, zei Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, maandag in De Ochtend op Radio 1.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is niet gewonnen voor het voorstel de minister van Pensioenen om bedrijven die te weinig zestigplussers tewerkstellen te beboeten. “Respect voor zestigplussers bereikt je niet via betuttelende quota en boetes”, tweet hij.

Volgens oppositiepartij N-VA legt de minister van Pensioenen in haar nieuwe voorstel voor een pensioenhervorming extra belastingen op aan wie werkt en aan de werkgevers. De boete voor bedrijven met te weinig 60-plussers in dienst zou beter vervangen worden door de afschaffing van het vervroegde brugpensioen, zegt Kamerlid Wim Van der Donckt, “want dat is een systeem dat deze groep structureel uit de bedrijven duwt”.

Ook zelfstandigenorganisatie Unizo verzet zich tegen het voorstel om bedrijven met te weinig zestigplussers in het personeelsbestand te sanctioneren. “De uitdaging om zestigplussers actief te houden of te krijgen op de arbeidsmarkt vraagt een stimulerend en intersectoraal beleid, geen boetesysteem”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Partner Content