© iStock

Pensioenhervorming: Wat met je pensioenplan?

We staan voor een nieuwe pensioenhervorming. Waar moet de regering op focussen wat het aanvullend pensioen betreft?

We vroegen het aan Lut Sommerijns. Volgens de advocaat en pensioenexpert “is er veel meer sociale onrechtvaardigheid in het wettelijk pensioen dan in het aanvullend pensioen. Maar als we dan toch naar de tweede pijler kijken, vind ik dat er nog meer mensen een aanvullend pensioen moeten kunnen opbouwen en de bijdragen hoger moeten. Maar dat vergt tijd. Naarmate het leven duurder wordt en de wetgever geregeld wijzigingen aanbrengt – door het gewaarborgd rendement van 3,25% naar 1,75% terug te brengen, de leeftijd waarop je het aanvullend pensioen mag opnemen te verhogen,... – daalt het vertrouwen van de werknemer.”

Belangrijk in deze discussie is volgens Sommerijns de vervangingsratio. “Een fundamenteel doel van het aanvullend pensioen is een goed vervangingsinkomen te voorzien ten opzichte van het inkomen dat je voordien had, als aanvulling op je wettelijk pensioen. Voor werknemers met een laag tot gemiddeld loon, vertegenwoordigt het wettelijk pensioen 50 tot 60% van het laatst verdiende inkomen, terwijl dit voor werknemers die het dubbele verdienen slechts neerkomt op 30 tot 35%. Beide werknemers betalen sociale zekerheidsbijdragen op hun volledige loon, maar het wettelijk pensioen wordt slechts berekend op een loon dat beperkt wordt tot het loonplafond. Dit betekent dat werknemers met een hoger loon ook meer nood hebben aan het opbouwen van een hoger aanvullend pensioen als zij hetzelfde niveau van vervangingsratio nastreven.

Armoede bij gepensioneerden blijft beperkt. Dat is niet door hun pensioen, wel omdat ze een eigen woning hebben.

Gefaald

Als het wettelijk pensioen aan alle werknemers en zelfstandigen een vervangingsinkomen zou bieden van 75% van hun laatste loon – het loon van de laatste 10 jaar, zoals dit het geval is voor het ambtenarenpensioen – zou de nood aan een aanvullend pensioen ook veel kleiner zijn, aldus nog Lut Sommerijns.

Zullen de beleidsmakers/politici de werkgevers verplichten om een aanvullend pensioen aan te bieden aan al hun werknemers? “Dat zou impliciet betekenen dat de overheid zwart op wit toegeeft dat ze er niet in slaagt om een adequaat pensioen toe te kennen aan alle gepensioneerden. En dat dit moet worden aangevuld met een pensioen waarvoor werkgevers en werknemers zelf moeten betalen, bovenop de reeds hoge wettelijke socialezekerheidsbijdragen”, vindt Sommerijns. “Als armoedestatistieken aantonen dat armoede onder ouderen gelukkig nog beperkt blijft, is dit niet te danken aan onze pensioenen, maar aan de eigen woning waarvoor wij Belgen jaren hebben gewerkt, zodat we geen huur meer moeten betalen van ons lage wettelijke pensioen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content