© iStock

Recht op hoger aantal dienstencheques voor personen met handicap wordt geautomatiseerd

Personen met een handicap zullen in de toekomst automatisch recht hebben op een verhoogd aantal dienstencheques. Ze zullen daarvoor niet langer elk jaar een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moeten indienen.

Personen met een handicap hebben recht op een verhoogd aantal dienstencheques. Ze moeten daarvoor wel jaarlijks een attest indienen. Onnodige papierlast, meent Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe, die hierover een schriftelijke vraag stelde aan minister van Werk Philippe Muyters.

Het jaarlijkse attest zal nu vervangen worden door een automatische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het departement Werk en Sociale Economie en de uitgever van de dienstencheques Sodexo. De Vroe: “Op die manier kan het recht op een verhoogd aantal dienstencheques automatisch worden toegekend aan personen met een beperking”.

De volledige automatisering zal nog niet voor meteen zijn. In afwachting heeft het VAPH zijn gegevens wel al beschikbaar gemaakt via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Gebruikers moeten volgens De Vroe alvast voor 2017 geen nieuw attest indienen. Eind december bezorgde Sodexo aan het departement Werk en Sociale Economie al een lijst van gebruikers die nu al een attest hebben.

Partner Content