© Getty Images/iStockphoto

Rendement op groepsverzekeringen blijft 1,75 procent

Werkgevers moeten ook volgend jaar een rendement van 1,75 procent garanderen op stortingen in een groepsverzekering. Dat blijkt uit een bericht op de website van de financiële toezichthouder FSMA.

De wet op de aanvullende pensioenen voorzag jarenlang in een minimumrendement van 3,25 procent voor de werkgeversbijdrage en 3,75 procent voor de werknemersbijdrage in de groepsverzekering. Door de aanhoudend lage rentes was dat minimumrendement echter onhoudbaar geworden, en eind vorig jaar bereikten de sociale partners een akkoord over een hervorming.

Sinds begin 2016 is het rendement gelinkt aan dat van de staatsobligaties op 10 jaar, met als minimum 1,75 procent en als maximum 3,75 procent. Het rendement wordt jaarlijks gepubliceerd door de FSMA.

De toepasbare rentevoet voor 2016 werd vastgelegd op 1,75 procent. Hij blijft in 2017 ongewijzigd, zo blijkt nu uit een bericht van de FSMA, waarover De Tijd maandag op haar website berichtte.

Eind oktober nog pleitte de nieuwe voorzitter van verzekeraarsfederatie Assuralia, Hans De Cuyper, voor een verdere verlaging van het minimumrendement. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine sloot toen nieuwe ingrepen niet uit.

Partner Content