© Getty Images

Tuin van de buren: enige verduidelijking

Er zal nog steeds toestemming nodig zijn om de tuin van de buren te betreden. Dat verduidelijkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Op 1 september gaat het nieuwe goederenrecht in. Vanaf dan heb je het recht om een bal of een huisdier te gaan halen in de tuin van de buren, werd eerder gemeld.

Maar er moet nog steeds toestemming zijn van de eigenaar om diens eigendom te betreden om een zaak of dier terug te halen, verduidelijkt de minister nu. “Het is dus niet zo dat buren of anderen iemands tuin zonder toestemming kunnen betreden. Wat deze paragraaf wel wijzigt tegenover de oude situatie, is dat iemand een zaak of dier dat op onopzettelijke wijze op diens eigendom is terechtgekomen, moet teruggeven. Hiermee wordt een juridische onduidelijkheid die onder de oude wetgeving bestond opgelost. Het stond immers niet in de wet dat dit moest gebeuren.”

Wie bouw- of herstellingswerken uitvoert en daarbij niet anders kan dan de grond van de buur te betreden, kan dat doen, maar ook dat moet eerst worden gemeld. Als de buur rechtmatige motieven heeft, kan hij weigeren. In dat geval moet de buur die werken wil uitvoeren dit recht afdwingen bij de vrederechter.

Partner Content