U bent als huurder niet akkoord met de aangerekende kosten

De eigenaar moet een aparte rekening van alle kosten bijhouden. U hebt het recht om de bewijsstukken te zien en ze eventueel te betwisten.

De eigenaar moet een aparte rekening van alle kosten bijhouden. U hebt het recht om de bewijsstukken te zien en ze eventueel te betwisten. Dit kan als volgt.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres verhuurder

Plaats en datum

Betreft: Aanrekening kosten en lasten voor de periode van .... (datum) tot ....(datum)

Geachte,

Als huurder van de woning gelegen te .... (straat, nummer, gemeente) wens ik u erop te wijzen dat de kosten van de voorbije .... (aantal weken/maanden/jaren) in mijn nadeel verkeerd werd berekend.

De juiste kosten voor de voornoemde periode bedroegen .... (bedrag) euro. Ik betaalde echter .... (bedrag) euro. Dit betekent dat ik in totaal.... (bedrag) euro te veel heb betaald.

Aangezien de wet toelaat het teveel betaalde gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan dit verzoek te recupereren, vraag ik u hierbij het verschil tussen de werkelijke betaalde en de verschuldigde kosten, zijnde .... (bedrag) euro, op mijn rekening .... (nummer) te storten.

Ik bezorg u dit verzoek aangetekend, zoals opgelegd door de huurwet.

Eventueel: Indien dit bedrag niet binnen de.... (bijvoorbeeld 10) kalenderdagen op mijn rekening is gestort, zal ik mij tot mijn spijt tot de vrederechter moeten wenden.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content