U brengt uw verhuurder op de hoogte dat er een persoon bij u komt wonen

Als u trouwt of het samenwonen aangeeft bij de gemeente (wettelijk samenwonen), wordt u pas allebei als huurder beschouwd nadat u de eigenaar met een aangetekende brief op de hoogte hebt gebracht.

U hebt als alleenstaande een huurcontract getekend en twee jaar later wilt u gaan samenwonen met uw vriend(in). Als u trouwt of het samenwonen aangeeft bij de gemeente (wettelijk samenwonen), wordt u pas allebei als huurder beschouwd nadat u de eigenaar met een aangetekende brief op de hoogte hebt gebracht. Doet u dat niet, dan bent u feitelijk (maar niet wettelijk) samenwonend en heeft de huiseigenaar alleen verplichtingen tegenover de persoon die het contract heeft ondertekend.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres verhuurder

Plaats en datum

Betreft: mededeling huwelijk/samenwoning

Geachte,

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst van.... (datum), met betrekking tot de woning gelegen te .... (adres)

Ik deel u met deze brief mee dat ik in het huwelijk ben getreden op .... (datum) met.... (naam en voornaam), die aldus medehuurder/medehuurster wordt.

Of:

Ik deel u met deze brief mee dat ik wettelijk ben gaan samenwonen met .... (naam en voornaam), die aldus medehuurder/medehuurster wordt.

Daarom dient de verhuurde woning thans als gezinswoning te worden beschouwd. Gelieve met de juridische gevolgen van deze gewijzigde situatie rekening te willen houden.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content